Theo yêu cầu

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

Ngoài các thiết bị phun bắn sắt tiêu chuẩn, chúng tôi cũng thiết kế và chế tạo các thiết bị xử lý bề mặt dựa trên yêu cầu của khách hang.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi cùng với nhu cầu của quý khách để đội ngũ bán hàng tận tụy của chúng tôi có thể bàn bạc chi tiết hơn

Dưới đây là các hình ảnh các thiết bị sản xuất theo yêu cầu khách hàng được cung cấp bởi Tochu những năm vừa qua:

Leaf Spring Peening Machine
Alloy Wheel Blasting Machine
Clutch Peening Machine
Steel Structure Blasting Machine
Sheet Blasting Machine
Belt Conveyor Airblast Machine
Basket Airblast Machine
Airblast Cabinet
Airblast Nozzle Manipulators
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.