TRC - รุ่นยิงผ่านแบบลูกกลิ้ง

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

การพ่นโดย ใช้แรงเหวี่ยง

เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.

Wheelblasting
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

ตัวอย่างชิ้นงาน

TRC Parts
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
 • Tochu Roller Conveyor 1
 • Tochu Roller Conveyor 2
 • Tochu Roller Conveyor 3
 • Tochu Roller Conveyor 4
 • Tochu Roller Conveyor 5
 • Tochu Roller Conveyor 6

เม็ดขัด

Steel Shot

เม็ดเหล็กแบบกลม

Steel Grit

เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

Cut Wire

อลูมิเนียมคัตวายร์

Stainless Steel Shot

ผงสแตนเลส

(หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นยิงผ่าน TRC มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการทำความสะอาดผิวงานที่มีขนาดใหญ่หรือยาวมาก เช่น เหล็กรูปพรรณต่างๆ ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น เหล็ก I-Beam เหล็กรางน้ำ เหล็กโครงสร้าง เหล็กเพลา เป็นต้น เครื่องขัดผิวรุ่นนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตโลหะ โรงงานซ่อมแซมเรือ รวมไปถึงอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

 • ภายในห้องพ่นมีการติดตั้งแผ่นทนเสียดสี เพื่อป้องกันการสึกหรอ
 • ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยง่าย
 • ชิ้นงานสุดท้ายปราศจากการกัดกร่อนและฝุ่นละออง
 • สายพานการลำเลียงชิ้นงานสามารถปรับระดับความเร็วได้
 • สะดวกในการติดตั้งในสายพานการผลิต

TRC Treatment Graphic
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Tochu Roller Conveyor Photo

TRC-4RA371

Datasheet TRC Thai
TRC Drawing
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.