@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  MANUFACTURED TO INTERNATIONAL STANDARDS
  Tochu
  Firmly positioned as a pioneer in the shot blasting industry, Tochu Thailand Co., Ltd. is the most experienced company within Thailand and South East Asia. Having placed a strong emphasis on developing our products for over 30 years, we are now a technology leader in our field. This has resulted in the improvement of various critical aspects of the machines, such as increasing the efficiency of blast wheels and work piece handling systems.
  The Tochu shot blasting machine is an inexpensive, highly efficient piece of technology that provides excellent performance and reliability. Our equipment gives a superb surface finish to even the most delicate or complicated parts. The low maintenance cost is yet another major benefit enabling our customers to minimize their production costs. Due to the continued development of our shot blasting machines we have surpassed the International Standards for efficiency and cost-effectiveness. This is reflected by our ever increasing number of satisfied customers around the world.
  สร้างฐานการผลิตสู่มาตรฐานระดับสากล
  Tochu
  จากประสบการณ์อันยาวนานระดับประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันนี้ บริษัท สยามโตชู จำกัด ยังคงยืนหยัดอยู่ในฐานะผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเครื่องขัดผิวโลหะได้อย่างมั่นคง และด้วยความชำนาญพิเศษประกอบกับความใส่ใจในการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี เราจึงกลายเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้ ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาเครื่องขัดผิวโลหะในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของหัวยิง หรือระบบควบคุมชิ้นงาน ฯลฯ
  เครื่องขัดผิวโลหะภายใต้สัญลักษณ์
  โตชู ผลิตจากชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และขัดผิวชิ้นงานได้อย่างละเอียด แม้กระทั่งชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตัวเครื่องก็ไม่สูงจนเกินไป ทำให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย การพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001 ทำให้เราก้าวไปสู่มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลทั้งในแง่ของคุณภาพและราคา ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านความพึงพอใจของลูกค้าทั่วทั้งโลก
  DIBUAT DENGAN STANDAR INTERNASIONAL
  Tochu
  Mempertegas posisinya sebagai pelopor dalam industri Shot Blasting, Tochu Thailand Co., Ltd. adalah perusahaan yang paling berpengalaman dalam bidang Shot Blasting di Thailand dan Asia Tenggara. Dengan mengedepankan aspek pengembangan produk-produknya selama lebih dari 30 tahun, Tochu Thailand Co., Ltd. telah menjadi Technology Leader di bidang ini dengan menghasilkan peningkatan berbagai aspek penting dari mesin, seperti meningkatkan efisiensi Blast Wheel dan Work Piece Handling System.
  Mesin Shot Blasting Tochu adalah mesin yang ekonomis dan sangat efisien namun memiliki tetap kinerja yang sangat baik dan handal. Mesin kami menghasilkan surface finish yang luar biasa, bahkan untuk bagian yang paling halus atau rumit sekalipun. Selain itu, biaya pemeliharaan mesin yang rendah memungkinkan pelanggan kami untuk meminimalkan biaya produksi mereka. Dengan menerapkan pengembangan yang tiada henti di mesin Shot Blasting, kami telah melampaui Standar Internasional dalam hal efisiensi dan cost-effectiveness. Hal ini tercermin dengan meningkatnya jumlah pelanggan yang puas di seluruh dunia.
  SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
  Tochu
  Nắm vị trí tiên phong trong ngành phun sắt, Tochu Thái Lan là công ty có nhiều kinh nghiệm nhất tại Thái Lan và khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Luôn luôn đặt mục tiêu phát triển sản phẩm trong vòng 30 năm qua, hiện nay chúng tôi là người dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực này. Điều này thể hiện ở các kết quả nâng cao các yếu tố kỹ thuật quan trọng của thiết bị như tăng hiệu quả làm việc của các cụm phun và hệ thống xử lý các miếng công tác.
  Thiết bị phun sắt của Tochu là hệ thống công nghệ có hiệu quả cao với giá cả phải chăng, hoạt động tuyệt vời và đáng tin cậy. Thiết bị của chúng tôi làm cho bề mặt trở nên hoàn hảo ngay cả đối với các chi tiết mỏng manh hoặc phức tạp nhất. Chi phí bảo trì thấp là một ưu điểm cộng thêm đưa đến giá thành sản xuất của khách hàng được hạ thấp tối đa. Với sự phát triển liên tục của các dòng máy, chúng tôi đã đạt và vượt trội Tiêu chuẩn quốc tế về năng suất và hiệu quả-giá thành. Điều này thể hiện ở sự gia tăng không ngừng số lượng khách hàng và sự thỏa mãn của họ trên thế giới.

  CUSTOMER FOCUSED SOLUTIONS AND SERVICES
  To meet our customer’s specific requirements the engineering team of Tochu Thailand Co., Ltd. has developed various standard shot blasting machine models. As a reliable surface-treatment solution these machines are widely accepted within our growing customer base.
  Our highly skilled and dedicated service team offers maintenance and trouble shooting services throughout the region, in addition to general training courses which ensure the most efficient operation of the machines.

  LEADING BY EXAMPLE
  As the longest established manufacturer of shot blasting machines in Thailand, Tochu Thailand Co., Ltd. is going from strength to strength. The management operates the business on the principles of individualism, trust and cooperation – a philosophy that has brought pride to each and every member of our workforce.
  To achieve our common goals, the company’s management strongly believes in the implementation of the following principle guidelines:
  • To operate the daily business in such a way as to ensure that our customers technical needs are fulfilled, prices are competitive and delivery times are as short as possible
  • To build on our existing customer relationship by providing industry leading after-sales services
  • To continue development of human resources through training, increasing capabilities and efficiency
  • To develop and improve products and services by creating technology that is environmentally friendly and safe for the end-user
  • To continuously develop, monitor and improve the work place in terms of environmental protection, production processes, work safety and staff health

  ที่สุดแห่งบริการเพื่อลูกค้าคนสำคัญ
  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ ทีมวิศวกรของสยามโตชู จึงทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตามลักษณะความต้องการใช้งานเฉพาะทาง ส่งผลให้เครื่องขัดผิวโลหะ โตชู เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าและสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
  นอกจากนี้ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของสยามโตชู ยังพร้อมให้บริการบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทั่วภูมิภาค อีกทั้งยังมีการอบรมแนะแนวการใช้งานเครื่องจักรให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของทุกธุรกิจนั่นเอง

  ต้นแบบแห่งความสำเร็จ
  บริษัท สยามโตชู จำกัดผู้ริเริ่มการผลิตเครื่องขัดผิวโลหะ พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายในการบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในคุณค่าของคน ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน การทำงานและเติบโตร่วมกัน ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ โดยทั่วกัน
  เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จลุล่วง ระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด อันประกอบไปด้วย
  • ดำเนินธุรกิจเพื่อเติมเต็มทุกความต้องการให้กับลูกค้า ทั้งในเรื่องคุณภาพ ราคา และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายเดิม ด้วยบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาคุณภาพบุคลากรโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  • พัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้เป็นสำคัญ
  • ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสุขภาพของบุคลากร ให้อยู่ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

  SOLUSI PELANGGAN TEPAT DAN LAYANAN
  Untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan kami, team Engineering Tochu Thailand Co, Ltd telah mengembangkan berbagai model mesin Shot Blasting. Sebagai solusi penghasil Surface-Treatment yang handal, mesin kami telah diterima secara luas oleh pelanggan kami yang terus berkembang jumlahnya. Dengan dilengkapi team Purna Jual yang sangat terampil dan berdedikasi, kami juga menawarkan jasa pemeliharaan dan trouble shooting mesin selain pelatihan umum untuk operasi yang paling efisien dari mesin kami.


  TELADAN DALAM MEMIMPIN

  Sebagai produsen terlama yang pernah ada dalam bidang Shot Blasting di Thailand, Tochu Thailand Co, Ltd berkembang dengan semakin kuat. Manajemen kami menjalankan bisnis pada prinsip-prinsip individualism, trust and cooperation - sebuah filosofi yang telah membawa kebanggaan untuk setiap anggota kami.
  Untuk mencapai tujuan bersama, kami sangat percaya dalam melaksanakan pedoman berikut:
  • Menjalankan bisnis sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kebutuhan teknis pelanggan terpenuhi, harga yang kompetitif dan waktu pengiriman yang sesingkat mungkin
  • Membina hubungan dengan pelanggan dengan menyediakan layanan purna jual terkemuka
  • Meneruskan program pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, serta peningkatan kemampuan dan efisiensi
  • Mengembangkan dan meningkatkan produk serta layanan dengan menciptakan teknologi yang ramah lingkungan dan aman bagi pengguna
  • Terus mengembangkan, memantau dan meningkatkan lingkungan kerja dalam hal proteksi lingkungan, proses produksi, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan

  GIẢI PHÁP DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
  Để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng, đội ngũ kỹ thuật của Tochu Thái Lan đã phát triển nhiều dòng thiết bị phun sắt khác nhau. Là giải pháp xử lý bề mặt đáng tin cậy, các thiết bị này được chấp nhận bởi số lượng khách hàng luôn tăng cao.
  Đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao và tận tụy luôn đem đến dịch vụ bảo trì, sửa chữa cho khách hàng trong toàn khu vực, cung cấp các khóa đào tạo để đảm bảo việc khai thác các thiết bị một cách hiệu quả nhất.

  NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
  Là nhà sản xuất lâu đời nhất trong lĩnh vực phun bắn sắt tại Thái Lan, Tochu Thái Lan hoạt động trên các thế mạnh. Ban Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh dựa trên nguyên tắc cá nhân, tin tưởng và hợp tác – một triết lý kích thích sự tham gia của toàn bộ nhân viên vào lực lượng nhân sự của Công ty
  Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ban Giám Đốc Công ty tin tưởng và áp dụng các nguyên tắc làm việc như sau :
  • Điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo cách sao cho các nhu cầu về kỹ thuật của khách hàng được đáp ứng, giá cả phải cạnh tranh, thời gian giao hàng phải nhanh nhất có thể.
  • Xây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng hiện hữu bằng cách cung cấp dịch vụ sau bán hàng một cách tốt nhất
  • Liên tục phát triển đội ngũ nhân lực qua việc đào tạo, nâng cao năng khả năng và hiệu quả làm việc.
  • Phát triển và cải tiến nâng cấp thiết bị và dịch vụ bằng công nghệ thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.
  • Liên tục phát triển, giám sát và cải tiến môi trường làm việc như bảo vệ môi trường, quy trình sản xuất, an toàn lao động và sức khỏe nhân viên
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Tochu Staff
  Tochu Thailand Co., Ltd.
  บริษัท สยามโตชู จำกัด
  Tochu Thailand Co., Ltd.
  Tochu Thailand Co., Ltd.
  388 Moo 6, Niyom-Klongsuan Road
  Klongniyomyatra, Bangbo
  Samutprakarn 10560
  Thailand
  Tel. : +66 (0) 2317-5381-8
  Fax.: +66 (0) 2317-5151, (0) 2317-5389
  เลขที่ 388 หมู่ 6 ถนนนิยม-คลองสวน
  ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  10560
  ประเทศไทย
  โทรศัพท์
  : +66 (0) 2317-5381-8
  โทรสาร : +66 (0) 2317-5151, (0) 2317-5389
  388 Moo 6, Niyom-Klongsuan Road
  Klongniyomyatra, Bangbo
  Samutprakarn 10560
  Thailand
  Tel. : +66 (0) 2317-5381-8
  Fax.: +66 (0) 2317-5151, (0) 2317-5389
  388 Moo 6, Niyom-Klongsuan Road
  Klongniyomyatra, Bangbo
  Samutprakarn 10560
  Thailand
  Tel. : +66 (0) 2317-5381-8
  Fax.: +66 (0) 2317-5151, (0) 2317-5389
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Please visit us at:

  Stacks Image p1234159_n824627
  Stacks Image p1234159_n824651
  Stacks Image p1234159_n824649

  Mobile Abrasive Recovery Systems

  RENTAL

  • Stacks Image 2127715
   Stacks Image 2127717
  • Stacks Image 2127719
   Stacks Image 2127721
  • Stacks Image 2127738
   Stacks Image 2127741
  • Stacks Image 2127731
   Stacks Image 2127734

  Please find below some of our major customers

  • Stacks Image 2127769
   Stacks Image 2127771
   Stacks Image 2127775
   Stacks Image 2127837
   Stacks Image 2127773
  • Stacks Image 2127831
   Stacks Image 2127835
   Stacks Image 2127844
   Stacks Image 2127833
  • Stacks Image 2127796
   Stacks Image 2127799
   Stacks Image 2127802
   Stacks Image 2127805
   Stacks Image 2127808
  • Stacks Image 2127847
   Stacks Image 2127850
   Stacks Image 2127853
   Stacks Image 2127856
  • Stacks Image 2127862
   Stacks Image 2127865
   Stacks Image 2127868
   Stacks Image 2127871
  • Stacks Image 2127875
   Stacks Image 2127878
   Stacks Image 2127881
   Stacks Image 2127884
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.