@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • TJS | Tochu Jig Stripper

  TJS | รุ่นทำความสะอาดจิ๊ก

  TJS | Tochu Jig Stripper

  TJS | Máy phun giá treo dạng tuốt

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Technology

  Wheelblasting
  Wheelblasting
  Suitable for the efficient blasting of large workpiece areas and when a high production output is required.
  The exclusively metallic abrasive media is thrown by the centrifugal force of the rotating blast wheel in a controlled manner onto the workpieces to achieve the desired cleaning results.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasives

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (Note: Other metallic abrasives can also be used)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Workpiece Samples

  TJS Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เทคโนโลยี

  Wheelblasting
  การพ่นโดยใช้แรงเหวี่ยง
  เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เม็ดขัด

  เม็ดเหล็กแบบกลม

  Steel Shot

  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

  Steel Grit

  (หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  ตัวอย่างชิ้นงาน

  TJS Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Teknologi

  Wheelblasting
  Wheelblasting

  Cocok untuk memblasting benda kerja yang besar dengan efisien dan ketika output produksi yang tinggi diperlukan.
  Lebih menekankan penggunaan Media abrasive dari logam yang dilontarkan oleh gaya sentrifugal oleh putaran wheelblasting yang berputar secara teratur ke benda kerja sehingga menghasilkan untuk mencapai kebersihan yang diinginkan

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasif

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (catatan: jenis abrasive logam lainnya juga dapat digunakan)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Sampel Benda Kerja

  TJS Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Công nghệ

  Wheelblasting
  Máy phun cát

  Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao.
  Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Chất mài mòn

  Bi sắt

  Steel Shot

  Mạt sắt

  Steel Grit

  (Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Miếng công tác mẫu

  TJS Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TJS Treatment
  The Tochu Jig Stripper Shot Blasting Machine Type TJS is used to strip the coating from jigs. These workpiece fixtures require regular removal of the coating to ensure repeat and continuous usage.
  An additional application for this machine is the descaling of other smaller steel structures or parts. Various types of abrasive can be used (copper, zinc or stainless steel shot) and the angled positioning of the blast wheels ensures full exposure of the workpieces to the abrasive stream, resulting in a very efficient blasting result.
  • Easy operation and maintenance
  • Low initial investment costs
  • Low operational costs
  • Low maintenance costs
  • Compact machine design minimizes space requirement
  TJS Treatment
  เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นทำความสะอาดจิ๊ก เหมาะสำหรับการลอกสารเคลือบผิวออกจากจิ้ก โดยชิ้นงานจะต้องผ่านการกำจัดสารเคลือบผิวเพื่อให้สามารถใช้ซ้ำในครั้งต่อๆ ไปได้
  นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังสามารถกำจัดสะเก็ดบนผิวชิ้นงานโลหะขนาดเล็ก และสามารถรองรับผงขัดได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นทองแดง สังกะสี หรือสแตนเลส ฯลฯ เมื่อประกอบกับตำแหน่งของหัวยิงที่ทำมุมพอดีกับชิ้นงาน จึงทำให้เครื่องรุ่นนี้สามารถขัดผิวโลหะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ง่ายต่อการควบคุมและซ่อมบำรุง
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
  • ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ใช้งาน
  TJS Treatment
  Mesin BlastingTochu Jig Stripper Type TJS digunakan untuk mengupas lapisan cat pada jig. Perlengkapan benda kerja ini diperuntukkan pembersihan lapisan regular dan digunakan terus-menerus.
  Sebuah aplikasi tambahan untuk mesin ini adalah kerak struktur baja yang lebih kecil atau benda kerja. Berbagai jenis abrasive dapat digunakan (tembaga, seng atau stainless steel shot) dan posisi blast wheel yang miring memastikan semburan penuh dari abrasive ke benda kerja , sehingga dihasilkan Blasting yang sangat efisien.
  • Mudah pengoperasian dan pemeliharaan
  • Biaya investasi awal rendah
  • Biaya operasional rendah
  • Biaya pemeliharaan rendah
  • Desain mesin compact meminimalkan kebutuhan ruang
  TJS Treatment
  Máy phun sắt dạng tuốt sử dụng để làm sạch bề mặt của các giá treo. Giá treo là các chi tiết đòi hỏi việc làm sạch bề mặt thường xuyên để sử dụng một cách lặp lại và đều đặn.
  Một chức năng phụ của loại máy này là tẩy được ác vết bám bề mặt của những chi tiết hoặc các phụ tùng nhỏ bằng sắt. Với loại máy này, có thể sử dụng các loại vật liệu phun khác nhau (ví dụ đồng, kẽm hoặc thép không rỉ), các vị trí của cụm phun cũng được thiết kế để đảm bảo vật công tác được tiếp xúc trọn vẹn với dòng bắn ra của bi sắt để đạt được kết quả tốt nhất.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TJS Photo
  TJS Jig Stripper Video Link

  Model Type

  TJS-2RA-300E

  Max. diameter of workpiece hanger

  500 mm

  Height of workpiece hanger

  1 000 mm

  Max. loading weight per hanger

  75 kg

  Average cycle time (e.g. die-casting workpiece)

  300 sec

  Number of blast wheels & capacity

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  Air consumption

  18 cfm at 6 bar

  Total power requirements

  24.5 Hp (18.15 Kw)

  Machine dimensions

  A

  B

  C

  1300 mm

  1200 mm

  3600 mm

  รุ่นเครื่องจักร

  TJS-2RA-300E

  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของชิ้นงานที่แขวน

  500 mm

  ความสูงของชิ้นงานที่แขวน

  1 000 mm

  น้ำหนักชิ้นงานสูงสุดต่อแฮงเกอร์(ต่อครั้ง)

  75 kg

  ระยะเวลาการทำงานโดยเฉลี่ย(ชิ้นงานการฉีดขึ้นรูป)

  300 sec

  จำนวนหัวยิงและปริมาณการจ่ายเม็ด

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  ปริมาณลมที่ใช้

  18 cfm at 6 bar

  กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  24.5 Hp (18.15 Kw)

  ขนาดเครื่องจักร

  A

  B

  C

  1300 mm

  1200 mm

  3600 mm

  Tipe Model

  TJS-2RA-300E

  Max. diameter benda kerja pada gantungan

  500 mm

  Panjang benda kerja tiap gantungan

  1 000 mm

  Max. berat beban per gantungan

  75 kg

  Rata-rata waktu siklus (mis. benda kerja besi cor)

  300 sec

  Jumlah wheel blast & kapasitas

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  Konsumsi udara

  18 cfm at 6 bar

  Total kebutuhan daya

  24.5 Hp (18.15 Kw)

  Dimensi Mesin

  A

  B

  C

  1300 mm

  1200 mm

  3600 mm

  MODEL MÁY

  TJS-2RA-300E

  Đường kính max của giá treo

  500 mm

  Chiều cao của giá treo

  1 000 mm

  Trọng lượng tối đa trên 1 giá treo

  75 kg

  Thời gian trung bình của 1 chu kỳ (chi tiết đúc )

  300 sec

  Số lượng cụm phun và công suất

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  Lưu lượng khí

  18 cfm at 6 bar

  Tổng công suất thiết kế

  24.5 Hp (18.15 Kw)

  Kích thước máy

  A

  B

  C

  1300 mm

  1200 mm

  3600 mm

  TJS Drawing
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.