TJS - รุ่นทำความสะอาดจิ๊ก

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

การพ่นโดย ใช้แรงเหวี่ยง

เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.

Wheelblasting
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

ตัวอย่างชิ้นงาน

TJS Parts
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
 • Tochu Jig Stripper 1
 • Tochu Jig Stripper 2
 • Tochu Jig Stripper 3
 • Tochu Jig Stripper 4
 • Tochu Jig Stripper 5
 • Tochu Jig Stripper 6

เม็ดขัด

Steel Shot

เม็ดเหล็กแบบกลม

Steel Grit

เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

Cut Wire

อลูมิเนียมคัตวายร์

Stainless Steel Shot

ผงสแตนเลส

(หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นทำความสะอาดจิ๊ก เหมาะสำหรับการลอกสารเคลือบผิวออกจากจิ้ก โดยชิ้นงานจะต้องผ่านการกำจัดสารเคลือบผิวเพื่อให้สามารถใช้ซ้ำในครั้งต่อๆ ไปได้
นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังสามารถกำจัดสะเก็ดบนผิวชิ้นงานโลหะขนาดเล็ก และสามารถรองรับผงขัดได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นทองแดง สังกะสี หรือสแตนเลส ฯลฯ เมื่อประกอบกับตำแหน่งของหัวยิงที่ทำมุมพอดีกับชิ้นงาน จึงทำให้เครื่องรุ่นนี้สามารถขัดผิวโลหะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • ง่ายต่อการควบคุมและซ่อมบำรุง
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
 • ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ใช้งาน

TJS Treatment Graphic
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
TJS Photo
TJS Jig Stripper Video Link
Datasheet TJS Thai
TJS Drawing
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.