@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • TMR | Tochu Monorail

  TMR | รุ่นแขวนชิ้นงานด้วยรอกไฟฟ้า

  TMR | Tochu Monorail

  TMR | Máy phun bi dạng ray đơn

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Technology

  Wheelblasting
  Wheelblasting
  Suitable for the efficient blasting of large workpiece areas and when a high production output is required.
  The exclusively metallic abrasive media is thrown by the centrifugal force of the rotating blast wheel in a controlled manner onto the workpieces to achieve the desired cleaning results.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasives

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (Note: Other metallic abrasives can also be used)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Workpiece Samples

  TMR Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เทคโนโลยี

  Wheelblasting
  การพ่นโดยใช้แรงเหวี่ยง
  เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เม็ดขัด

  เม็ดเหล็กแบบกลม

  Steel Shot

  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

  Steel Grit

  (หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  ตัวอย่างชิ้นงาน

  TMR Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Teknologi

  Wheelblasting
  Wheelblasting

  Cocok untuk memblasting benda kerja yang besar dengan efisien dan ketika output produksi yang tinggi diperlukan.
  Lebih menekankan penggunaan Media abrasive dari logam yang dilontarkan oleh gaya sentrifugal oleh putaran wheelblasting yang berputar secara teratur ke benda kerja sehingga menghasilkan untuk mencapai kebersihan yang diinginkan

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasif

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (catatan: jenis abrasive logam lainnya juga dapat digunakan)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Sampel Benda Kerja

  TMR Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Công nghệ

  Wheelblasting
  Máy phun cát

  Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao.
  Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Chất mài mòn

  Bi sắt

  Steel Shot

  Mạt sắt

  Steel Grit

  (Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Miếng công tác mẫu

  TMR Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TMR Treatment
  The Tochu Monorail Shot Blasting Machine Type TMR is a very popular choice for customers that require cleaning and/or removal of sand from large, heavy cast iron and steel castings. In addition to these basic cleaning tasks the machine can perform shot-peening of various workpieces, such as springs, gears and industrial spare parts.
  • Convenient workpiece handling due to chain hoist lifting hook
  • Fully automated transport of parts during the process cycle
  • Blasting of complex part shapes is possible due to blast wheel locations
  • Compact machine design minimizes space requirements
  • Various monorail layouts available
  TMR Treatment
  เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นแขวนชิ้นงานด้วยรอกไฟฟ้า เหมาะสำหรับการทำความสะอาดหรือกำจัดทรายหล่อจากงานเหล็กหล่อหรือเหล็กขึ้นรูปขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถยิงเพื่อคลายเครียดผิวงานให้กับชิ้นงานต่างๆ อาทิเช่น สปริง เฟือง และชิ้นส่วนอะไหล่ในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย

  • สามารถยกชิ้นงานขึ้น-ลงได้อย่างสะดวกด้วยรอกไฟฟ้า
  • ทำงานด้วยระบบเคลื่อนชิ้นงานแขวนเข้าไปในตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • ทำการขัดผิวชิ้นงานที่มีรูปทรงสลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ใช้งาน
  • ระบบรอกไฟฟ้ามีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
  TMR Treatment
  Mesin Shot BlastingTochu Monorail Type TMR adalah pilihan yang sangat populer bagi pelanggan yang membutuhkan pembersihan dan / atau penghapusan yang banyak, besi cor yang berat dan baja tuang. Selain tugas-tugas dasar membersihkan benda kerja, mesin dapat melakukan shot-peening terhadap benda kerja, seperti per, roda gigi dan suku cadang industri.
  • Mengangkat benda kerja dengan mudah menggunakan hoist.
  • Berjalan secara otomatis selama proses blasting.
  • Blasting bentuk benda kerja yang kompleks dimungkinkan karena penempatan wheel blast
  • Desain mesin compact meminimalkan kebutuhan ruang
  • Berbagai jenis monorail yang tersedia
  TMR Treatment
  Máy phun bi Tochu dạng ray đơn TMR là lựa chọn thông dụng khi khách hàng có yêu cầu làm sạch hoặc tẩy lớp bề mặt từ những chi tiết đúc khuôn thép hoặc gang lớn và nặng. Ngoài tác dụng như 1 máy làm sạch cơ bản, loại máy này còn có khả năng phun thổi sắt các chi tiết như lò xo, bánh răng và các chi tiết công nghiệp khác.
  • Hệ thống treo móc các miếng công tác rất thuận tiện nhờ bộ phận móc nâng bằng tời
  • Di chuyển vật liệu hoàn toàn tự động trong suốt quá trình làm sạch
  • Có khả năng phun bắn các chi tiết có hình dạng phức tạp do việc bố trí của các cụm phun
  • Cấu tạo máy gọn giảm thiểu không gian lắp đặt
  • Có nhiều sơ đồ ray khác nhau
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TMR Photo

  TMR-1T-3FTY

  TMR Monorail Video Link

  Model Type

  TMR-1T-3FTY

  TMR-1T-2FTY

  Max. diameter of workpiece hanger

  1000 mm

  1000 mm

  Height of workpiece hanger

  1800 mm

  1200 mm

  Max. loading weight per hanger

  1 ton

  1 ton

  Number of blast wheels & capacity

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)

  1 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)

  Air consumption

  18 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  Total power requirements

  39.5 Hp (29.5 Kw)

  35.5 Hp (26.5 Kw)

  Machine dimensions

  A

  B

  C

  2200 mm

  2450 mm

  5700 mm

  2000 mm

  2000 mm

  4400 mm

  รุ่นเครื่องจักร

  TMR-1T-3FTY

  TMR-1T-2FTY

  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของชิ้นงานที่แขวน

  1000 mm

  1000 mm

  ความสูงของชิ้นงานที่แขวน

  1800 mm

  1200 mm

  น้ำหนักชิ้นงานสูงสุดต่อแฮงเกอร์(ต่อครั้ง)

  1 ton

  1 ton

  จำนวนหัวยิงและปริมาณการจ่ายเม็ด

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)

  1 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)

  ปริมาณลมที่ใช้

  18 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  39.5 Hp (29.5 Kw)

  35.5 Hp (26.5 Kw)

  ขนาดเครื่องจักร

  A

  B

  C

  2200 mm

  2450 mm

  5700 mm

  2000 mm

  2000 mm

  4400 mm

  Tipe Model

  TMR-1T-3FTY

  TMR-1T-2FTY

  Max. diameter benda kerja pada gantungan

  1000 mm

  1000 mm

  Panjang benda kerja tiap gantungan

  1800 mm

  1200 mm

  Max. berat beban per gantungan

  1 ton

  1 ton

  Jumlah wheel blast & kapasitas

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)

  1 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)

  Konsumsi udara

  18 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  Total kebutuhan daya

  39.5 Hp (29.5 Kw)

  35.5 Hp (26.5 Kw)

  Dimensi Mesin

  A

  B

  C

  2200 mm

  2450 mm

  5700 mm

  2000 mm

  2000 mm

  4400 mm

  MODEL MÁY

  TMR-1T-3FTY

  TMR-1T-2FTY

  Đường kính max của giá treo

  1000 mm

  1000 mm

  Chiều cao của giá treo

  1800 mm

  1200 mm

  Trọng lượng tối đa trên 1 giá treo

  1 ton

  1 ton

  Số lượng cụm phun và công suất

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)

  1 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)

  Lưu lượng khí

  18 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  Tổng công suất thiết kế

  39.5 Hp (29.5 Kw)

  35.5 Hp (26.5 Kw)

  Kích thước máy

  A

  B

  C

  2200 mm

  2450 mm

  5700 mm

  2000 mm

  2000 mm

  4400 mm

  TMR Drawing
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.