@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • TRH | Tochu Rotary Hanger

  TRH | รุ่นแขวนหมุนแบบต่อเนื่อง

  TRH | Tochu Rotary Hanger

  TRH | Máy phun dạng quay treo đứng

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Technology

  Wheelblasting
  Wheelblasting
  Suitable for the efficient blasting of large workpiece areas and when a high production output is required.
  The exclusively metallic abrasive media is thrown by the centrifugal force of the rotating blast wheel in a controlled manner onto the workpieces to achieve the desired cleaning results.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasives

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (Note: Other metallic abrasives can also be used)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Workpiece Samples

  TRH Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เทคโนโลยี

  Wheelblasting
  การพ่นโดยใช้แรงเหวี่ยง
  เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เม็ดขัด

  เม็ดเหล็กแบบกลม

  Steel Shot

  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

  Steel Grit

  (หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  ตัวอย่างชิ้นงาน

  TRH Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Teknologi

  Wheelblasting
  Wheelblasting

  Cocok untuk memblasting benda kerja yang besar dengan efisien dan ketika output produksi yang tinggi diperlukan.
  Lebih menekankan penggunaan Media abrasive dari logam yang dilontarkan oleh gaya sentrifugal oleh putaran wheelblasting yang berputar secara teratur ke benda kerja sehingga menghasilkan untuk mencapai kebersihan yang diinginkan

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasif

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (catatan: jenis abrasive logam lainnya juga dapat digunakan)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Sampel Benda Kerja

  TRH Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Công nghệ

  Wheelblasting
  Máy phun cát

  Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao.
  Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Chất mài mòn

  Bi sắt

  Steel Shot

  Mạt sắt

  Steel Grit

  (Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Miếng công tác mẫu

  TRH Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TRH Treatment
  Mesin Blasting dengan 2-Hanger Rotary, Type TRH (sebelumnya dikenal sebagai IRH) adalah pilihan terbaik bagi pelanggan yang membutuhkan blasting untuk besi cor dan aluminium . Benda kerja dapat dengan mudah dimuat dan dibongkar dengan menempatkan mereka di gantungan di bagian depan mesin, sedangkan pada saat yang sama benda kerja dibersihkan di ruang blasting. Karena benda kerja ditempatkan pada gantungan maka, kerusakan yang halus pada benda kerja dapat dicegah membuat mesin jenis ini adalah solusi yang paling cocok untuk pekerjaan die-casting komponen kendaraan.
  • Membersihkan secara otomatis seluruh benda kerja
  • 100 % cakupan blasting pada benda kerja karena proses berputar pada gantungan
  • Mesin tertutup dengan rapat sehingga tidak ada kebocoran
  • Bongkar muat benda kerja mudah.
  • Keselamatan operator Tinggi
  • Tingkat kebisingan rendah
  • Dust Collector anti ledakan
  TRH Treatment
  This 2-Hanger Rotary Type Shot Blasting Machine Type TRH (formerly known as IRH) is the preferred choice for customers that need to blast cast iron and aluminum castings. The workpieces can be conveniently loaded and unloaded by placing them on the hanger in the front section of the machine, while at the same time the other batch of workpieces are cleaned in the blasting area. Due to the fact that they are placed on hangers, damage to delicate workpieces will be prevented making this kind of machine the most suitable solution for the treatment of automobile and die-casting components.
  • Fully automated cleaning of workpieces
  • 100% blasting coverage of workpieces due to the spinning action of hanger
  • Machine tight sealed to ensure no abrasive leakage
  • Convenient loading and unloading of workpieces
  • High operator safety
  • Low noise level
  • Optional explosion proof dust collector
  TRH Treatment
  Máy phun quay dạng 2 cần treo này TRH ( trước được gọi là máy IRH) là sự ưu tiên lựa chọn của những khách hàng có nhu cầu cần phun bắn các chi tiết đúc bằng sắt hoặc các nhôm. Các chi tiết có thể được chất tải và xả tải bằng cách treo chúng lên giá treo ở phía trước máy, trong khi các chi tiết khác được phun bắn ở phía bên kia của máy. Do các miếng công tác được treo trên giá trong suốt quá trình phun bắn, hạn chế tối đa việc làm hư hỏng chúng, vì vậy dạng thiết bị này rất phù hợp sử dụng trong quy trình làm sạch các chi tiết của ngành công nghiệp ô tô và các chi tiết đúc.
  • Quy trình làm sạch hoàn toàn tự động
  • 100% bề mặt được phun bắn hoàn toàn do cơ chế quay của giá treo
  • Thùng máy được hoàn toàn kín đảm bảo vật liệu làm sạch không bị văng ra ngoài
  • Quy trình chất tải và xả tải tiện lợi
  • An toàn cao
  • Mức ồn thấp
  • Có trang bị thêm hệ thống thu bụi trên nóc máy theo yêu cầu
  TRH Treatment
  เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นแขวนหมุนแบบต่อเนื่องหรือที่รู้จักกันในชื่อ IRH เหมาะสำหรับขัดผิวงานหล่อเหล็กและอลูมิเนียม ด้านหน้าตัวเครื่องจะมีตะขอเกี่ยวสำหรับนำชิ้นงานเข้า-ออก ในขณะที่เครื่องกำลังทำการขัดผิวโลหะไปพร้อมๆ กัน และเนื่องจากชิ้นงานที่ผ่านเข้าสู่เครื่องจักรรุ่นนี้จะถูกแขวนอยู่บนตะขอ จึงสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวชิ้นงานได้ ทำให้เหมาะกับชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นงานหล่อฉีด
  • ทำงานด้วยระบบทำความสะอาดชิ้นงานอัตโนมัติ
  • การพ่นเม็ดเหล็กลงบนผิวชิ้นงานทำได้อย่างทั่วถึง เพราะชิ้นงานถูกแขวนและหมุนโดยรอบ
  • เครื่องจักรปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วไหลของผงขัดผิว
  • สามารถนำชิ้นงานเข้า-ออกได้อย่างสะดวก
  • ระดับความปลอดภัยในการควบคุมสูง
  • ระดับมลพิษทางเสียงต่ำ
  • ส่วนเพิ่มเติม ป้องกันไฟฟ้าสถิตในตัวระบบตู้ดูด
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TRH Photo

  TRH-5A

  TRH Rotary Hanger Video Link

  Model Type

  TRH-9A

  TRH-5A

  Max. diameter of workpiece hanger

  650 mm

  500 mm

  Height of workpiece hanger

  1100 mm

  600 mm

  Max. loading weight per hanger

  80 kg

  50 kg

  Max. single workpiece weight

  15 kg

  10 kg

  Average cycle time (e.g. die-casting workpiece)

  60 sec

  60 sec

  Number of blast wheels & capacity

  2 x 20 Hp (15 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  Air consumption

  25 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  Total power requirements

  56.5 Hp (42.4 Kw)

  23 Hp (17.05 Kw)

  Machine dimensions

  A

  B

  C

  1900 mm

  2700 mm

  4600 mm

  1500 mm

  2400 mm

  3800 mm

  รุ่นเครื่องจักร

  TRH-9A

  TRH-5A

  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของชิ้นงานที่แขวน

  650 mm

  500 mm

  ความสูงของชิ้นงานที่แขวน

  1100 mm

  600 mm

  น้ำหนักชิ้นงานสูงสุดต่อแฮงเกอร์(ต่อครั้ง)

  80 kg

  50 kg

  น้ำหนักสูงสุดของชิ้นงาน ต่อชิ้น

  15 kg

  10 kg

  ระยะเวลาการทำงานโดยเฉลี่ย(ชิ้นงานการฉีดขึ้นรูป)

  60 sec

  60 sec

  จำนวนหัวยิงและปริมาณการจ่ายเม็ด

  2 x 20 Hp (15 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  ปริมาณลมที่ใช้

  25 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  56.5 Hp (42.4 Kw)

  23 Hp (17.05 Kw)

  ขนาดเครื่องจักร

  A

  B

  C

  1900 mm

  2700 mm

  4600 mm

  1500 mm

  2400 mm

  3800 mm

  Tipe Model

  TRH-9A

  TRH-5A

  Max. diameter benda kerja pada gantungan

  650 mm

  500 mm

  Panjang benda kerja tiap gantungan

  1100 mm

  600 mm

  Max. berat beban per gantungan

  80 kg

  50 kg

  Max. berat benda kerja tunggal

  15 kg

  10 kg

  Rata-rata waktu siklus (mis. benda kerja besi cor)

  60 sec

  60 sec

  Jumlah wheel blast & kapasitas

  2 x 20 Hp (15 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  Konsumsi udara

  25 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  Total kebutuhan daya

  56.5 Hp (42.4 Kw)

  23 Hp (17.05 Kw)

  Dimensi Mesin

  A

  B

  C

  1900 mm

  2700 mm

  4600 mm

  1500 mm

  2400 mm

  3800 mm

  MODEL MÁY

  TRH-9A

  TRH-5A

  Đường kính max của giá treo

  650 mm

  500 mm

  Chiều cao của giá treo

  1100 mm

  600 mm

  Trọng lượng tối đa trên 1 giá treo

  80 kg

  50 kg

  Trọng lượng tối đa của một miếng công tác

  15 kg

  10 kg

  Thời gian trung bình của 1 chu kỳ (chi tiết đúc )

  60 sec

  60 sec

  Số lượng cụm phun và công suất

  2 x 20 Hp (15 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  Lưu lượng khí

  25 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  Tổng công suất thiết kế

  56.5 Hp (42.4 Kw)

  23 Hp (17.05 Kw)

  Kích thước máy

  A

  B

  C

  1900 mm

  2700 mm

  4600 mm

  1500 mm

  2400 mm

  3800 mm

  TRH Drawing
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.