@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • TSD | Tochu Super Drum

  TSD | Tochu Super Drum

  TSD | Tochu Super Drum

  TSD | Máy phun thùng lớn

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Technology

  Wheelblasting
  Wheelblasting
  Suitable for the efficient blasting of large workpiece areas and when a high production output is required.
  The exclusively metallic abrasive media is thrown by the centrifugal force of the rotating blast wheel in a controlled manner onto the workpieces to achieve the desired cleaning results.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasives

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (Note: Other metallic abrasives can also be used)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Workpiece Samples

  TSD Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เทคโนโลยี

  Wheelblasting
  การพ่นโดยใช้แรงเหวี่ยง
  เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เม็ดขัด

  เม็ดเหล็กแบบกลม

  Steel Shot

  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

  Steel Grit

  (หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  ตัวอย่างชิ้นงาน

  TSD Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Teknologi

  Wheelblasting
  Wheelblasting

  Cocok untuk memblasting benda kerja yang besar dengan efisien dan ketika output produksi yang tinggi diperlukan.
  Lebih menekankan penggunaan Media abrasive dari logam yang dilontarkan oleh gaya sentrifugal oleh putaran wheelblasting yang berputar secara teratur ke benda kerja sehingga menghasilkan untuk mencapai kebersihan yang diinginkan

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasif

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (catatan: jenis abrasive logam lainnya juga dapat digunakan)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Sampel Benda Kerja

  TSD Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Công nghệ

  Wheelblasting
  Máy phun cát

  Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao.
  Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Chất mài mòn

  Bi sắt

  Steel Shot

  Mạt sắt

  Steel Grit

  (Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Miếng công tác mẫu

  TSD Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TSD Treatment
  The Tochu Super Drum Blasting Machine Type TSD is suitable for customers requiring a heavy duty blasting machine that is mainly used to remove sand from medium to large iron castings, the descaling of forged parts or the preparation of various surfaces prior to rubber coating. The advantage of this machine model in comparison to conventional Tumblast machines that would otherwise be used is the fact that even parts with high surface temperatures or complicated shapes can be blasted.
  • Efficient blasting of complicated workpiece shapes due to the mixing action of parts in the drum
  • Automatic loading and unloading of parts
  • Less maintenance than conventional Tumblast machines
  • Easy machine operation and maintenance
  • Blasting drum made from high wear resistant material to ensure long life time
  TSD Treatment
  The Tochu Super Drum Blasting Machine Type TSD is suitable for customers requiring a heavy duty blasting machine that is mainly used to remove sand from medium to large iron castings, the descaling of forged parts or the preparation of various surfaces prior to rubber coating. The advantage of this machine model in comparison to conventional Tumblast machines that would otherwise be used is the fact that even parts with high surface temperatures or complicated shapes can be blasted.
  • Efficient blasting of complicated workpiece shapes due to the mixing action of parts in the drum
  • Automatic loading and unloading of parts
  • Less maintenance than conventional Tumblast machines
  • Easy machine operation and maintenance
  • Blasting drum made from high wear resistant material to ensure long life time
  TSD Treatment
  Mesin blasting Tochu Super Drum tipe TSD sesuai untuk kebutuhan pelanggan yang membutuhkan mesin blasting yang tangguh yang kegunaanya terutama untuk penghilangkan pasir dari proses pengecoran logam dari skala menengah sampai besar, penghilangan kerak dari produk tempa ataupun persiapan permukaan sebelum proses pelapisan karet. Keuntungan model mesin ini dibandingkan dengan mesin Tumblast pada umumnya yang banyak digunakan saat ini adalah secara fakta bahwa proses blasting model ini mampu dilakukan pada parts yang memiliki suhu permukaan tinggi dan bentuk yang rumit sekalipun.
  • Proses blasting yang efisien pada bentuk parts yang rumit dikarenakan adanya proses pengadukan benda kerja di dalam drum
  • Pemuatan dan pembongkaran benda kerja dilakukan secara otomatis
  • Tingkat pemeliharaan lebih rendah dibandingkan dengan mesin Tumblast pada umumnya
  • Pengoperasian dan pemeliharaan mesin ini mudah
  • Drum blasting terbuat dari bahan dengan ketahanan aus yang tinggi agar tahan lama
  TSD Treatment
  Máy phun thùng lớn loại TSD phù hợp cho các khách hàng yêu cầu một loại máy phun hiệu suất cao được sử dụng chính để loại bỏ cát khỏi các mẫu sắt đúc trung bình và lớn, làm sạch các cặn bám khỏi các phần đã rèn hay chuẩn bị bề mặt trước khi phủ lớp cao su ngoài. Ưu điểm của mẫu máy này khi so với các máy phun trộn truyền thống khác là một thực tế rằng ngay cả các mẫu vật hư hại hoặc có nhiệt độ bề mặt cao vẫn có thể được phun.
  • Phun hiệu quả đối với các mẫu vật phức tạp do tác động pha trộn của các bộ phận trong trống
  • Tự động lắp ráp và tháo dỡ các bộ phận
  • Bảo trì ít hơn so với máy phun trộn truyền thống
  • Vận hành và bảo trì máy dễ dàng
  • Trống phun được làm từ loại vật liệu chống mài mòn cao để đảm bảo vòng đời lâu dài
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TSD Photo
  TSD Super Drum Video Link

  Model Type

  TSD-1T-D15J

  Drum diameter

  1400 mm

  Drum depth

  1400 mm

  Max. charge weight

  1200 kg

  Number of blast wheels & capacity

  1 x 30 Hp (22.5 Kw)

  Air consumption

  18 cfm at 6 bar

  Total power requirements

  42 Hp (31.5 Kw)

  Machine dimensions

  A

  B

  C

  6300 mm

  3100 mm

  6150 mm

  รุ่นเครื่องจักร

  TSD-1T-D15J

  Drum diameter

  1400 mm

  Drum depth

  1400 mm

  รับน้ำหนักสูงสุด

  1200 kg

  จำนวนหัวยิงและปริมาณการจ่ายเม็ด

  1 x 30 Hp (22.5 Kw)

  ปริมาณลมที่ใช้

  18 cfm at 6 bar

  กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  42 Hp (31.5 Kw)

  ขนาดเครื่องจักร

  A

  B

  C

  6300 mm

  3100 mm

  6150 mm

  Tipe Model

  TSD-1T-D15J

  Lingkar drum

  1400 mm

  Kedalaman drum

  1400 mm

  Max. berat benda

  1200 kg

  Jumlah wheel blast & kapasitas

  1 x 30 Hp (22.5 Kw)

  Konsumsi udara

  18 cfm at 6 bar

  Total kebutuhan daya

  42 Hp (31.5 Kw)

  Dimensi Mesin

  A

  B

  C

  6300 mm

  3100 mm

  6150 mm

  MODEL MÁY

  TSD-1T-D15J

  Đường kính trống

  1400 mm

  Độ sâu của trống

  1400 mm

  Trọng lượng tối đa thùng trộn

  1200 kg

  Số lượng cụm phun và công suất

  1 x 30 Hp (22.5 Kw)

  Lưu lượng khí

  18 cfm at 6 bar

  Tổng công suất thiết kế

  42 Hp (31.5 Kw)

  Kích thước máy

  A

  B

  C

  6300 mm

  3100 mm

  6150 mm

  TSD Drawing
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.