@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • TG | Tochu Gas Cas Cylinder

  TG | รุ่นถังแก๊ส

  TG | Tochu Gas Cas Cylinder

  TG | Máy phun sắt bình gas

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Technology

  Wheelblasting
  Wheelblasting
  Suitable for the efficient blasting of large workpiece areas and when a high production output is required.
  The exclusively metallic abrasive media is thrown by the centrifugal force of the rotating blast wheel in a controlled manner onto the workpieces to achieve the desired cleaning results.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasives

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (Note: Other metallic abrasives can also be used)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Workpiece Samples

  TG Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เทคโนโลยี

  Wheelblasting
  การพ่นโดยใช้แรงเหวี่ยง
  เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เม็ดขัด

  เม็ดเหล็กแบบกลม

  Steel Shot

  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

  Steel Grit

  (หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  ตัวอย่างชิ้นงาน

  TG Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Teknologi

  Wheelblasting
  Wheelblasting

  Cocok untuk memblasting benda kerja yang besar dengan efisien dan ketika output produksi yang tinggi diperlukan.
  Lebih menekankan penggunaan Media abrasive dari logam yang dilontarkan oleh gaya sentrifugal oleh putaran wheelblasting yang berputar secara teratur ke benda kerja sehingga menghasilkan untuk mencapai kebersihan yang diinginkan

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasif

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (catatan: jenis abrasive logam lainnya juga dapat digunakan)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Sampel Benda Kerja

  TG Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Công nghệ

  Wheelblasting
  Máy phun cát

  Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao.
  Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Chất mài mòn

  Bi sắt

  Steel Shot

  Mạt sắt

  Steel Grit

  (Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Miếng công tác mẫu

  TG Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TG Treatment
  The Tochu Gas Cylinder Shot Blasting Machine Type TG is one of our best selling machines due to the convenient loading and unloading of the gas cylinders. The rotating action of the cylinder during the blasting process ensures efficient cleaning to the desired standard. This machine can be used for the reconditioning of old cylinders as well as for the descaling and etching prior to paint application of new cylinders.
  • Fully automated blasting of cylinders
  • Operator friendly loading and unloading of cylinders
  • Pitless and compact machine design
  • Low energy requirements
  TG Treatment
  เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นถังแก๊ส นับเป็นรุ่นที่มียอดจำหน่ายสูงสุดรุ่นหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากความสะดวกในการบรรจุถังแก๊สเข้า-ออกตัวเครื่อง รวมทั้งระบบการหมุนของตัวเครื่องที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดผิวให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เครื่องขัดผิวรุ่นนี้นอกจากจะสามารถปรับสภาพผิวถังแก๊สรุ่นเก่าให้ดูใหม่แล้ว ยังทำความสะอาดและขจัดสีถังแก๊สใหม่ได้อีกด้วย
  • ทำงานด้วยระบบขัดผิวอัตโนมัติและต่อเนื่อง
  • บรรจุถังแก๊สเข้า-ออกตัวเครื่องได้อย่างสะดวก
  • ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ใช้งาน
  • ประหยัดพลังงาน
   TG Treatment
   Mesin Blasting Tochu Gas Cylinder Type TG adalah salah satu mesin terlaris kami karena pemuatan tabung gas yang mudah. Tabung gas berputar selama proses Blasting memastikan pembersihan yang efisien dengan standar yang diinginkan. Mesin ini dapat digunakan untuk rekondisi tabung gas serta membersihkan kerak dan penggoresan/etching sebelum di cat menjadi silinder yang baru.
   • Bekerja secara otomatis
   • Pengisian dan pengambilan tabung mudah
   • Desain mesin kompak
   • Kebutuhan energi rendah
   TG Treatment
   Máy phun sắt bình gas là một trong những loại máy bán chạy nhất do chế độ chất tải và xả tải thuận tiện. Cơ chế quay của bình gas trong quá trình làm sạch đảm bảo cho việc làm sạch đạt được tiêu chuẩn mong muốn. máy này có thể được sử dụng để làm mới các bình gas cũ, hoặc làm sạch bề mặt bình gas mới trước khi đưa vào sơn
   • Máy hoàn toàn tự động
   • Chế độ chất tải và xả tải hoàn toàn than thiện với người điều khiển
   • Thiết kế liền lạc
   • Tiêu thụ ít năng lượng
   Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
   TG Photo
   TG Gas Cylinder Video Link

   Model Type

   TG-7.5FTJ

   Size of gas cylinder

   3 kg / 48 kg

   Blasting capacity per hour [pcs]

   160 - 180 / 40 - 45

   Number of blast wheels & capacity

   2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

   Air consumption

   18 cfm at 6 bar

   Total power requirements

   24.5 Hp (18.15 Kw)

   Machine dimensions

   A

   B

   C

   2100 mm

   5300 mm

   3800 mm

   รุ่นเครื่องจักร

   TG-7.5FTJ

   ขนาดของถังแก๊ส

   3 kg / 48 kg

   ปริมาณถังต่อชั่วโมง [pcs]

   160 - 180 / 40 - 45

   จำนวนหัวยิงและปริมาณการจ่ายเม็ด

   2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

   ปริมาณลมที่ใช้

   18 cfm at 6 bar

   กำลังไฟฟ้าสูงสุด

   24.5 Hp (18.15 Kw)

   ขนาดเครื่องจักร

   A

   B

   C

   2100 mm

   5300 mm

   3800 mm

   Tipe Model

   TG-7.5FTJ

   Ukuran tabung gas

   3 kg / 48 kg

   Kapasitas blasting per jam [pcs]

   160 - 180 / 40 - 45

   Jumlah wheel blast & kapasitas

   2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

   Konsumsi udara

   18 cfm at 6 bar

   Total kebutuhan daya

   24.5 Hp (18.15 Kw)

   Dimensi Mesin

   A

   B

   C

   2100 mm

   5300 mm

   3800 mm

   MODEL MÁY

   TG-7.5FTJ

   Dạng bình gas

   3 kg / 48 kg

   Công suất trong 1 giờ [pcs]

   160 - 180 / 40 - 45

   Số lượng cụm phun và công suất

   2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

   Lưu lượng khí

   18 cfm at 6 bar

   Tổng công suất thiết kế

   24.5 Hp (18.15 Kw)

   Kích thước máy

   A

   B

   C

   2100 mm

   5300 mm

   3800 mm

   TG Drawing
   Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
   Copyright © John Smith, All Rights Reserved.