TG - รุ่นถังแก๊ส

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

การพ่นโดย ใช้แรงเหวี่ยง

เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.

Wheelblasting
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

ตัวอย่างชิ้นงาน

TG Parts
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  • Toch Gas Cylinder 1
  • Toch Gas Cylinder 2
  • Toch Gas Cylinder 3
  • Toch Gas Cylinder 4
  • Toch Gas Cylinder 5
  • Toch Gas Cylinder 6

เม็ดขัด

Steel Shot

เม็ดเหล็กแบบกลม

Steel Grit

เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

Cut Wire

อลูมิเนียมคัตวายร์

Stainless Steel Shot

ผงสแตนเลส

(หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นถังแก๊ส นับเป็นรุ่นที่มียอดจำหน่ายสูงสุดรุ่นหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากความสะดวกในการบรรจุถังแก๊สเข้า-ออกตัวเครื่อง รวมทั้งระบบการหมุนของตัวเครื่องที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดผิวให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เครื่องขัดผิวรุ่นนี้นอกจากจะสามารถปรับสภาพผิวถังแก๊สรุ่นเก่าให้ดูใหม่แล้ว ยังทำความสะอาดและขจัดสีถังแก๊สใหม่ได้อีกด้วย

  • ทำงานด้วยระบบขัดผิวอัตโนมัติและต่อเนื่อง
  • บรรจุถังแก๊สเข้า-ออกตัวเครื่องได้อย่างสะดวก
  • ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ใช้งาน
  • ประหยัดพลังงาน

TG Treatment Graphic
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
TG Photo
TG Gas Cylinder Video Link
Datasheet TG Thai
TG Drawing
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.