@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • TRC | Tochu Roller Conveyor

  TRC | รุ่นยิงผ่านแบบลูกกลิ้ง

  TRC | Tochu Roller Conveyor

  TRC | Máy băng chuyền con lăn

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Technology

  Wheelblasting
  Wheelblasting
  Suitable for the efficient blasting of large workpiece areas and when a high production output is required.
  The exclusively metallic abrasive media is thrown by the centrifugal force of the rotating blast wheel in a controlled manner onto the workpieces to achieve the desired cleaning results.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasives

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (Note: Other metallic abrasives can also be used)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Workpiece Samples

  TRC Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เทคโนโลยี

  Wheelblasting
  การพ่นโดยใช้แรงเหวี่ยง
  เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เม็ดขัด

  เม็ดเหล็กแบบกลม

  Steel Shot

  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

  Steel Grit

  (หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  ตัวอย่างชิ้นงาน

  TRC Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Teknologi

  Wheelblasting
  Wheelblasting

  Cocok untuk memblasting benda kerja yang besar dengan efisien dan ketika output produksi yang tinggi diperlukan.
  Lebih menekankan penggunaan Media abrasive dari logam yang dilontarkan oleh gaya sentrifugal oleh putaran wheelblasting yang berputar secara teratur ke benda kerja sehingga menghasilkan untuk mencapai kebersihan yang diinginkan

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasif

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (catatan: jenis abrasive logam lainnya juga dapat digunakan)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Sampel Benda Kerja

  TRC Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Công nghệ

  Wheelblasting
  Máy phun cát

  Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao.
  Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Chất mài mòn

  Bi sắt

  Steel Shot

  Mạt sắt

  Steel Grit

  (Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Miếng công tác mẫu

  TRC Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TRC Treatment
  The Tochu Roller Conveyor Shot Blasting Machine Type TRC is a highly efficient surface preparation solution for the cleaning and descaling of raw materials such as plates, beams, angles, pipes and simple prefabricated steel structures. Variable conveyor speeds ensure that the required surface finish up to white metal finish Sa3 can be achieved. This kind of equipment is used mainly by Steel Fabricators, Shipyards and customers in the Oil & Gas Industry.
  • Cabinet lined with high wear resistant liners
  • Easy replacement of wear parts
  • Abrasive and dust free workpieces after blasting
  • Variable speed adjustment of conveyor
  • Can be installed in-line
  TRC Treatment
  เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นยิงผ่าน TRC มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการทำความสะอาดผิวงานที่มีขนาดใหญ่หรือยาวมาก เช่น เหล็กรูปพรรณต่างๆ ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น เหล็ก I-Beam เหล็กรางน้ำ เหล็กโครงสร้าง เหล็กเพลา เป็นต้น เครื่องขัดผิวรุ่นนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตโลหะ โรงงานซ่อมแซมเรือ รวมไปถึงอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
  • ภายในห้องพ่นมีการติดตั้งแผ่นทนเสียดสี เพื่อป้องกันการสึกหรอ
  • ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยง่าย
  • ชิ้นงานสุดท้ายปราศจากการกัดกร่อนและฝุ่นละออง
  • สายพานการลำเลียงชิ้นงานสามารถปรับระดับความเร็วได้
  • สะดวกในการติดตั้งในสายพานการผลิต
  TRC Treatment
  Mesin BlastingTochu Roller Conveyor Type TRC adalah solusi persiapan permukaan yang sangat efisien untuk membersihkan dan membuang kerak bahan baku besi seperti plate, balok, siku, pipa dan struktur baja pabrikasi sederhana. Perbedaan kecepatan conveyor memastikan bahwa permukaan akhir yang diperlukan untuk menyelesaikan logam putih Sa3 dapat dicapai. Jenis peralatan digunakan terutama oleh Fabricators Baja, Galangan kapal dan pelanggan di Industri Oil & Gas.
  • Dinding dilapisi dengan liners tahan aus yang tinggi
  • Mudah penggantian bahan yang aus
  • Benda Kerja bebas abrasive dan debu setelah blasting
  • Kecepatan conveyor dapat di sesuaikan
  • Dapat dipasang di-line
  TRC Treatment
  Máy phun sắt dạng băng chuyền con lăn TRC là dạng máy có năng suất cao, rất phù hợp cho các giải pháp xử lý bề mặt như làm sạch và tẩy bề mặt của thép tấm, thép hình, thép góc, thép ống và những cấu trúc thép được chế tạo sẵn. Với tốc độ băng chuyền có thể điều chỉnh được đảm bảo cho bề mặt cần làm sạch đạt đến độ sang trắng của kim loại dạng Sa 3. Loại máy này chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp chế tạo cơ khí, đóng tàu, ngành dầu khí và gas.
  • Tủ bắn được làm từ thép có độ mài mòn cao
  • Thay thế phụ tùng đơn giản
  • Có chế độ làm sạch bi sắt và bụi bám trên miếng công tác
  • Vận tốc băng chuyền có thể được điều chỉnh
  • Có thể được lắp đặt trên dây chuyền
  TRC_Photo

  TRC-4RA371

  Model Type

  TRC-4RA371

  TRC-4FT90

  Max. width of workpiece

  1500 mm

  1200 mm

  Max. height of workpiece

  600 mm

  350 mm

  Min. length of workpiece

  3000 mm

  3000 mm

  Number of blast wheels & capacity

  2 x 15 Hp (11 Kw)
  2 x 20 Hp (15 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  2 x 10 Hp (7.5 Kw)

  Air consumption

  18 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  Total power requirements

  101 Hp (75.25 Kw)

  60 Hp (44.75 Kw)

  Machine dimensions

  A

  B

  C

  2130 mm

  4000 mm

  5850 mm

  1730 mm

  3500 mm

  4950 mm

  รุ่นเครื่องจักร

  TRC-4RA371

  TRC-4FT90

  ความกว้างสูงสุดของชิ้นงาน

  1500 mm

  1200 mm

  ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน

  600 mm

  350 mm

  ความยาวน้อยสุดของชิ้นงาน

  3000 mm

  3000 mm

  จำนวนหัวยิงและปริมาณการจ่ายเม็ด

  2 x 15 Hp (11 Kw)
  2 x 20 Hp (15 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  2 x 10 Hp (7.5 Kw)

  ปริมาณลมที่ใช้

  18 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  101 Hp (75.25 Kw)

  60 Hp (44.75 Kw)

  ขนาดเครื่องจักร

  A

  B

  C

  2130 mm

  4000 mm

  5850 mm

  1730 mm

  3500 mm

  4950 mm

  Tipe Model

  TRC-4RA371

  TRC-4FT90

  Max. lebar benda kerja

  1500 mm

  1200 mm

  Max. tinggi benda kerja

  600 mm

  350 mm

  Min. panjang benda kerja

  3000 mm

  3000 mm

  Jumlah wheel blast & kapasitas

  2 x 15 Hp (11 Kw)
  2 x 20 Hp (15 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  2 x 10 Hp (7.5 Kw)

  Konsumsi udara

  18 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  Total kebutuhan daya

  101 Hp (75.25 Kw)

  60 Hp (44.75 Kw)

  Dimensi Mesin

  A

  B

  C

  2130 mm

  4000 mm

  5850 mm

  1730 mm

  3500 mm

  4950 mm

  MODEL MÁY

  TRC-4RA371

  TRC-4FT90

  Chiều ngang max của vật công tác

  1500 mm

  1200 mm

  Chiều cao max của vật công tác

  600 mm

  350 mm

  Chiều dài miếng công tác, min.

  3000 mm

  3000 mm

  Số lượng cụm phun và công suất

  2 x 15 Hp (11 Kw)
  2 x 20 Hp (15 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)
  2 x 10 Hp (7.5 Kw)

  Lưu lượng khí

  18 cfm at 6 bar

  18 cfm at 6 bar

  Tổng công suất thiết kế

  101 Hp (75.25 Kw)

  60 Hp (44.75 Kw)

  Kích thước máy

  A

  B

  C

  2130 mm

  4000 mm

  5850 mm

  1730 mm

  3500 mm

  4950 mm

  TRC Drawing
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.