@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • TRD | Tochu Drum Blast

  TRD | รุ่นสำหรับถัง 200 ลิตร

  TRD | Tochu Drum Blast

  TRD | Máy phun thùng phuy

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Technology

  Wheelblasting
  Wheelblasting
  Suitable for the efficient blasting of large workpiece areas and when a high production output is required.
  The exclusively metallic abrasive media is thrown by the centrifugal force of the rotating blast wheel in a controlled manner onto the workpieces to achieve the desired cleaning results.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasives

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (Note: Other metallic abrasives can also be used)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Workpiece Samples

  TRD Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เทคโนโลยี

  Wheelblasting
  การพ่นโดยใช้แรงเหวี่ยง
  เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เม็ดขัด

  เม็ดเหล็กแบบกลม

  Steel Shot

  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

  Steel Grit

  (หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  ตัวอย่างชิ้นงาน

  TRD Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Teknologi

  Wheelblasting
  Wheelblasting

  Cocok untuk memblasting benda kerja yang besar dengan efisien dan ketika output produksi yang tinggi diperlukan.
  Lebih menekankan penggunaan Media abrasive dari logam yang dilontarkan oleh gaya sentrifugal oleh putaran wheelblasting yang berputar secara teratur ke benda kerja sehingga menghasilkan untuk mencapai kebersihan yang diinginkan

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasif

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (catatan: jenis abrasive logam lainnya juga dapat digunakan)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Sampel Benda Kerja

  TRD Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Công nghệ

  Wheelblasting
  Máy phun cát

  Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao.
  Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Chất mài mòn

  Bi sắt

  Steel Shot

  Mạt sắt

  Steel Grit

  (Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Miếng công tác mẫu

  TRD Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TRD Treatment
  The Tochu Drum Shot Blasting Machine Type TRD is used to recondition and clean both the inside and outside of steel drums up to a maximum size of 200 litres. A surface finish up to Bsa 2.5 can be achieved for optimal paint application.
  • Short blasting time
  • High production capacity
  • Easy operation and maintenance of machine
  • Blasting chamber lined with high wear resistant material which can be easily exchanged
  TRD Treatment
  เครื่องขัดผิวโลหะสำหรับถัง 200 ลิตรออกแบบเพื่อใช้สำหรับการทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นผิวของถัง ที่ขนาดถังสูงสุด 200 ลิตร ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ทั้งภายในและภายนอกของถังได้ในเวลาเดียวกัน ที่ความสะอาดของผิวถัง Bsa 2.5 สำหรับการทำสีใหม่
  • ใช้เวลาในการขัดน้อย
  • ได้ปริมาณงานมาก
  • ง่ายต่อการควบคุมและซ่อมบำรุง
  • ภายในห้องพ่นมีการติดตั้งแผ่นทนเสียดสี เพื่อป้องกันการสึกหรอ ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยง่าย

  TRD Treatment
  Mesin Shot Blasting Tochu Drum Type IRD digunakan untuk rekondisi dan membersihkan bagian dalam dan luar drum baja sampai dengan ukuran maksimum 200 liter. Hasil akhir hingga Bsa 2.5 dapat dicapai untuk aplikasi pengecatan yang optimal.
  • Waktu Blasting singkat
  • Kapasitas produksi tinggi
  • Mudah pengoperasian dan pemeliharaan mesin
  • Ruang Blasting dilapisi dengan bahan tahan aus yang tinggi yang dapat dengan mudah diganti
  TRD Treatment
  Máy phun dạng trống Tochu TRD được sử dụng để làm sạch cả bên trong và bên ngoài thùng phuy có kích thước đến 200 lít. Bề mặt đạt đến độ Bsa 2.5 đảm bảo cho việc sơn đạt kết quả tối ưu.
  TRD Photo

  Model Type

  TRD-60INS

  Drum diameter x height

  600 x 920 mm

  Number of blast wheels & capacity

  1 x 20 Hp (15 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)
  1 x 3 Hp (2.2 Kw)

  Air consumption

  30 cfm at 6 bar

  Total power requirements

  64.5 Hp (48 Kw)

  Machine dimensions

  A

  B

  C

  1500 mm

  5000 mm

  5300 mm

  รุ่นเครื่องจักร

  TRD-60INS

  เส้นผ่าศูนย์กลางถังและความสูงถัง

  600 x 920 mm

  จำนวนหัวยิงและปริมาณการจ่ายเม็ด

  1 x 20 Hp (15 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)
  1 x 3 Hp (2.2 Kw)

  ปริมาณลมที่ใช้

  18 cfm at 6 bar

  กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  24.5 Hp (18.15 Kw)

  ขนาดเครื่องจักร

  A

  B

  C

  2100 mm

  5300 mm

  3800 mm

  Tipe Model

  TRD-60INS

  Drum diameter x tinggi

  600 x 920 mm

  Jumlah wheel blast & kapasitas

  1 x 20 Hp (15 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)
  1 x 3 Hp (2.2 Kw)

  Konsumsi udara

  18 cfm at 6 bar

  Total kebutuhan daya

  24.5 Hp (18.15 Kw)

  Dimensi Mesin

  A

  B

  C

  2100 mm

  5300 mm

  3800 mm

  MODEL MÁY

  TRD-60INS

  Đường kính x chiều cao phuy

  600 x 920 mm

  Số lượng cụm phun và công suất

  1 x 20 Hp (15 Kw)
  1 x 10 Hp (7.5 Kw)
  1 x 3 Hp (2.2 Kw)

  Lưu lượng khí

  30 cfm at 6 bar

  Tổng công suất thiết kế

  64.5 Hp (48 Kw)

  Kích thước máy

  A

  B

  C

  1500 mm

  5000 mm

  5300 mm

  TRD Drawing
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.