@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • THL | Tochu Hanger Loop

  THL | รุ่นแขวนต่อเนื่องหลายชิ้น

  THL | Tochu Hanger Loop

  THL | Máy phun dạng treo tròn

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Technology

  Wheelblasting
  Wheelblasting
  Suitable for the efficient blasting of large workpiece areas and when a high production output is required.
  The exclusively metallic abrasive media is thrown by the centrifugal force of the rotating blast wheel in a controlled manner onto the workpieces to achieve the desired cleaning results.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasives

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (Note: Other metallic abrasives can also be used)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Workpiece Samples

  THL Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เทคโนโลยี

  Wheelblasting
  การพ่นโดยใช้แรงเหวี่ยง
  เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เม็ดขัด

  เม็ดเหล็กแบบกลม

  Steel Shot

  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

  Steel Grit

  (หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  ตัวอย่างชิ้นงาน

  THL Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Teknologi

  Wheelblasting
  Wheelblasting

  Cocok untuk memblasting benda kerja yang besar dengan efisien dan ketika output produksi yang tinggi diperlukan.
  Lebih menekankan penggunaan Media abrasive dari logam yang dilontarkan oleh gaya sentrifugal oleh putaran wheelblasting yang berputar secara teratur ke benda kerja sehingga menghasilkan untuk mencapai kebersihan yang diinginkan

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasif

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (catatan: jenis abrasive logam lainnya juga dapat digunakan)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Sampel Benda Kerja

  THL Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Công nghệ

  Wheelblasting
  Máy phun cát

  Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao.
  Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Chất mài mòn

  Bi sắt

  Steel Shot

  Mạt sắt

  Steel Grit

  (Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Miếng công tác mẫu

  THL Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  THL Treatment
  The Tochu Hanger Loop Shot Blasting Machine Type THL is a very popular choice for customers that require cleaning and/or removal of sand from large, heavy cast iron and steel castings. Our flexible hanger loop configuration enables the customer to minimize the space requirements for the equipment, making this machine type the preferred choice within the foundry and forge industry.
  • High production capacity
  • Fully automated transport of parts during the process cycle
  • Blasting of complex part shapes is possible due to blast wheel locations
  • Easy machine operation and maintenance
  THL Treatment
  เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นแขวนต่อเนื่องหลายชิ้น เหมาะสำหรับการทำความสะอาดหรือกำจัดทรายหล่อจากงานเหล็กหล่อหรือเหล็กขึ้นรูปขนาดใหญ่ ด้วยความที่ตัวแขวนต่อเนื่องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงช่วยลดขนาดพื้นที่ใช้งานไปได้มาก ทำให้เครื่องรุ่นนี้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมหล่อเหล็กและตีเหล็ก(การปั้มขึ้นรูปเหล็กร้อน)เป็นอย่างมาก
  • ปริมาณการผลิตสูง
  • ทำงานด้วยระบบเคลื่อนชิ้นงานแขวนเข้าไปในตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • ง่ายต่อการควบคุมและซ่อมบำรุง
  • ทำการขัดผิวชิ้นงานที่มีรูปทรงสลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  THL Treatment
  Mesin Shot Blasting Tochu Hanger loop Type THL adalah pilihan yang sangat populer bagi pelanggan yang membutuhkan pembersihan dan / atau menghilangkan pasir yang banyak, besi cor yang berat dan baja tuang. Konfigurasi lingkaran hanger kami yang fleksibel memungkinkan pelanggan untuk meminimalkan kebutuhan ruang untuk peralatan, membuat mesin ini menjadi pilihan yang lebih disukai dalam industri pengecoran dan besi tempa.
  • Kapasitas produksi tinggi
  • Berjalan secara otomatis selama proses Blasting.
  • Blasting bentuk benda kerja yang kompleks dimungkinkan karena penempatan wheel blast
  • Mudah pengoperasian dan pemeliharaan mesin
  THL Treatment
  Máy THL là sự lựa chọn phổ biến cho khách hàng có nhu cầu cần làm sạch và/hoặc tẩy lớp bề mặt cho các chi tiết đúc bằng gang hoặc thép cỡ lớn, trọng lượng nặng. Thiết kế của các giá treo uyển chuyển có thể làm giảm không gian lắp đặt máy, làm cho dạng máy này được khách hàng trong ngành đúc hoặc ngành rèn.
  • Công suất làm việc cao
  • Di chuyển các miếng công tác hoàn toàn tự động
  • Phun bắn được các hình dạng phức tạp của miếng công tác do bố trí các cụm phun
  • Dễ vận hành và bảo dưỡng
  THL Photo

  Model Type

  THL-8RA371-AD

  Max. diameter of workpiece hanger

  800 mm

  Height of workpiece hanger

  1100 mm

  Max. loading weight per hanger

  500 kg

  Average cycle time (e.g. die-casting workpiece)

  100 sec

  Number of blast wheels & capacity

  4 x 20 Hp (15 Kw)
  4 x 25 Hp (18.5 Kw)

  Air consumption

  30 cfm at 6 bar

  Total power requirements

  204 Hp (152 Kw)

  Machine dimensions

  A

  B

  C

  2800 mm

  5000 mm

  6000 mm

  รุ่นเครื่องจักร

  THL-8RA371-AD

  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของชิ้นงานที่แขวน

  800 mm

  ความสูงของชิ้นงานที่แขวน

  1100 mm

  น้ำหนักชิ้นงานสูงสุดต่อแฮงเกอร์(ต่อครั้ง)

  500 kg

  ระยะเวลาการทำงานโดยเฉลี่ย(ชิ้นงานการฉีดขึ้นรูป)

  100 sec

  จำนวนหัวยิงและปริมาณการจ่ายเม็ด

  4 x 20 Hp (15 Kw)
  4 x 25 Hp (18.5 Kw)

  ปริมาณลมที่ใช้

  30 cfm at 6 bar

  กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  204 Hp (152 Kw)

  ขนาดเครื่องจักร

  A

  B

  C

  2800 mm

  5000 mm

  6000 mm

  Tipe Model

  THL-8RA371-AD

  Max. diameter benda kerja pada gantungan

  800 mm

  Panjang benda kerja tiap gantungan

  1100 mm

  Max. berat beban per gantungan

  500 kg

  Rata-rata waktu siklus (mis. benda kerja besi cor)

  100 sec

  Jumlah wheel blast & kapasitas

  4 x 20 Hp (15 Kw)
  4 x 25 Hp (18.5 Kw)

  Konsumsi udara

  30 cfm at 6 bar

  Total kebutuhan daya

  204 Hp (152 Kw)

  Dimensi Mesin

  A

  B

  C

  2800 mm

  5000 mm

  6000 mm

  MODEL MÁY

  THL-8RA371-AD

  Đường kính max của giá treo

  800 mm

  Chiều cao của giá treo

  1100 mm

  Trọng lượng tối đa trên 1 giá treo

  500 kg

  Thời gian trung bình của 1 chu kỳ (chi tiết đúc )

  100 sec

  Số lượng cụm phun và công suất

  2 x 20 Hp (15 Kw)
  2 x 25 Hp (18.5 Kw)

  Lưu lượng khí

  30 cfm at 6 bar

  Tổng công suất thiết kế

  24.5 Hp (18.15 Kw)

  Kích thước máy

  A

  B

  C

  2800 mm

  5000 mm

  6000 mm

  THL Drawing
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.