@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • Besides our main activities of producing Shot Blasting machines we also developed during our companies history a range of Dust Collectors that are utilized to remove the dust and waste particles generated during various production processes.
  In addition to supplying each Tochu Shot Blasting Machine with our in-house designed Dust Collectors, we are also able to deliver these Air Treatment solutions individually for the following main applications:
  • Modernizing of existing Dust Collectors
  • Air Pollution treatment in various foundry application, e.g. grinding tables
  • Blastroom installations that require Air Treatment
  นอกจากเครื่องขัดผิวโลหะที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้ว เราออกแบบและผลิตเครื่องดักฝุ่นเพื่อที่แยกฝุ่นและของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตต่างๆ
  เครื่องขัดผิวโลหะของโตชูทุกเครื่องจะมีเครื่องดักฝุ่นชนิดติดตั้งภายในอาคารรวมอยู่ด้วยทุกเครื่อง เรายังสามารถที่จะออกแบบและผลิตเครื่องดักฝุ่น เพื่อบำบัดอากาศ สำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้
  • เครื่องดักฝุ่นที่ทันสมัย
  • การการบำบัดอากาศในอุตสาหกรรม สำหรับโรงหล่อ,โต๊ะขัดชิ้นงาน
  • ต้องมีการติดตั้งระบบดักฝุ่นสำหรับห้องพ่น
  Selain kegiatan utama memproduksi mesin Shot blasting, selama ini kami pun turut mengembangkan berbagai jenis Dust Collectors yang digunakan untuk menghilangkan debu dan partikel limbah yang dihasilkan selama proses produksi berlangsung.
  Selain memasok setiap mesin Shot Blasting Tochu dengan dilengkapi Dust Collectors buatan kami sendiri, kami juga dapat menyediakan solusi Air Treatment ini secara individual untuk aplikasi sebagai berikut:
  • Memodernisasi Dust Collector yang sudah ada
  • Air Pollution Treatment di berbagai aplikasi pengecoran, misalnya grinding tables
  • Instalasi Blast Room yang membutuhkan Air Treatment
  Ngoài các thiết bị chính là máy bắn bi sắt, chúng tôi cũng phát triển các máy thu bụi sử dụng để thu bụi và các mạt sắt nhỏ tạo ra trong quá trình làm sạch miếng công tác.
  Ngoài các máy thu bụi được lắp sẵn trong các thiết bị bắn bi của Tochu, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp xử lý bụi riêng biệt cho các ứng dụng sau :
  • Nâng cấp các máy thu bụi hiện hữu
  • Các giải pháp xử lý bụi trong ngành chế biến gỗ, ví dụ như bàn mài
  • Lắp đặt hệ thống xử lý bụi cho các phòng phun cát
  Cartridge Filter

  Cartridge Filter

  ถุงกรองแบบจีบ

  Saringan

  Giàn lọc

  Bag Filter

  Bag Filter

  ถุงกรอง

  Kantong penyaring

  Túi lọc

  Easy Maintenance

  Easy Maintenance

  ง่ายต่อการบำรุงรักษา

  Pemeliharaan mudah

  Dễ bảo trì

  TD-3HPJ

  TD-3HPJ

  TD-15HPJ

  TD-15HPJ

  TD-10HPJ

  TD-10HPJ

  MODEL

  รุ่น

  TIPE MODEL

  MODEL MAY

  Dimensions [mm]

  ขนาด [mm]

  Dimensi [mm]

  Kích thước [mm]

  A

  C

  B

  Air Flow Volume
  cfm / cmm

  ปริมาณลม
  cfm / cmm

  Volume aliran udara
  cfm / cmm

  Dung tích khí
  cfm / cmm

  Filtration Area (m2)

  พื้นที่การกรอง (m2)

  Daerah yang diberihkan (m2)

  Diện tích lọc [m2]

  Filter Type

  ชนิดของผ้ากรอง

  Jenis Filter

  Dạng lọc

  Cleaning Method

  วิธีทำความสะอาด

  Membersihkan Metode

  Phương pháp làm sạch

  TD-3HPJ

  1820

  3840

  1820

  1250 / 35

  15

  Bag / Cartridge

  ถุงกรอง / ถุงจีบ

  Kantong / Cartridge

  Túi / Giàn

  Jet Pulse

  ทำความสะอาดด้วยลม

  Jet Pulse

  Jet Pulse

  TD-5HPJ

  2150

  3840

  1920

  2500 / 70

  19

  Bag / Cartridge

  ถุงกรอง / ถุงจีบ

  Kantong / Cartridge

  Túi / Giàn

  Jet Pulse

  ทำความสะอาดด้วยลม

  Jet Pulse

  Jet Pulse

  TD-7.5HPJ

  2380

  3840

  2150

  3000 / 85

  28

  Bag / Cartridge

  ถุงกรอง / ถุงจีบ

  Kantong / Cartridge

  Túi / Giàn

  Jet Pulse

  ทำความสะอาดด้วยลม

  Jet Pulse

  Jet Pulse

  TD-10HPJ

  2450

  4200

  2200

  4000 / 110

  34

  Bag / Cartridge

  ถุงกรอง / ถุงจีบ

  Kantong / Cartridge

  Túi / Giàn

  Jet Pulse

  ทำความสะอาดด้วยลม

  Jet Pulse

  Jet Pulse

  TD-20HPJ

  2700

  5900

  3400

  6000 / 170

  60

  Bag / Cartridge

  ถุงกรอง / ถุงจีบ

  Kantong / Cartridge

  Túi / Giàn

  Jet Pulse

  ทำความสะอาดด้วยลม

  Jet Pulse

  Jet Pulse

  3HP to 7.5HP Models

  Small DC Drawing

  10HP to 20HP Models

  Big DC Drawing
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.