@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • TRP | Tochu Rotary Table

  TRP | รุ่นจานหมุน

  TRP | Tochu Rotary Table

  TRP | Máy Tochu dạng bàn quay

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Technology

  Wheelblasting
  Wheelblasting
  Suitable for the efficient blasting of large workpiece areas and when a high production output is required.
  The exclusively metallic abrasive media is thrown by the centrifugal force of the rotating blast wheel in a controlled manner onto the workpieces to achieve the desired cleaning results.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasives

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (Note: Other metallic abrasives can also be used)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Workpiece Samples

  TRP Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เทคโนโลยี

  Wheelblasting
  การพ่นโดยใช้แรงเหวี่ยง
  เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เม็ดขัด

  เม็ดเหล็กแบบกลม

  Steel Shot

  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

  Steel Grit

  (หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  ตัวอย่างชิ้นงาน

  TRP Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Teknologi

  Wheelblasting
  Wheelblasting

  Cocok untuk memblasting benda kerja yang besar dengan efisien dan ketika output produksi yang tinggi diperlukan.
  Lebih menekankan penggunaan Media abrasive dari logam yang dilontarkan oleh gaya sentrifugal oleh putaran wheelblasting yang berputar secara teratur ke benda kerja sehingga menghasilkan untuk mencapai kebersihan yang diinginkan

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasif

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (catatan: jenis abrasive logam lainnya juga dapat digunakan)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Sampel Benda Kerja

  TRP Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Công nghệ

  Wheelblasting
  Máy phun cát

  Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao.
  Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Chất mài mòn

  Bi sắt

  Steel Shot

  Mạt sắt

  Steel Grit

  (Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Miếng công tác mẫu

  TRP Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TRP Treatment
  The Tochu Turn-Table Shot Blasting Machine Type TRP is extremely versatile and can be used for cleaning castings, scale and rust removal, burr removal and the removal of residue after welding. Workpieces can be roughened or matted and coatings can also be removed. Due to the strategic location of the blast wheels, workpieces of different and complex shapes can also be processed.
  • Highly versatile machine
  • Machine versions with 6 individually rotating satellites can be offered as well
  • Fully automated blasting of workpieces
  • Minimal floor space requirements
  • Pitless machine design
  • Cost efficient processing of parts
  TRP Treatment
  เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นจานหมุน เหมาะสำหรับการทำความสะอาดชิ้นงานหล่อ การกำจัดสนิมและสะเก็ดบนผิวชิ้นงาน กำจัดครีบที่ค้างจากงานหล่อ หรือกำจัดเศษชิ้นส่วนที่ตกค้างจากงานเชื่อม รวมไปถึงการทำความสะอาดชิ้นงานที่มีผิวหยาบ หรือชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวมาแล้ว
  นอกจากนี้ ยังสามารถขัดผิวโลหะที่มีรูปทรงสลับซับซ้อนได้อีกด้วย
  • สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์
  • ทำงานด้วยระบบขัดผิวอัตโนมัติ
  • ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ใช้งาน
  • เครื่องจักรถูกออกแบบให้วางบนพื้นราบ ใช้พื้นที่น้อย ไม่ต้องขุดหลุม
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต
  TRP Treatment
  Mesin Blasting Tochu Turn-Tabel Type TRP sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk membersihkan coran, scale dan menghilangkan karat, menghilangkan burr dan menghilangkan residu setelah pengelasan. Benda kerja yang kasar atau berkerut dan lapisan cat juga dapat dihilangkan. Karena posisi Wheel Blast yang tepat, benda kerja dari berbagai bentuk dan kompleks juga dapat diproses.
  • Mesin Blasting yang sangat fleksibel
  • Bekerja secara otomatis
  • Kebutuhan ruang minimal
  • Desain mesin ringkas
  • Biaya pengolahan yang effisien
  TRP Treatment
  Máy phun sắt Tochu dạng bàn quay TRP là dạng máy rất đa năng được dụng để làm sạch các vật đúc, cạo rỉ, cạo vẩy, làm sạch xỉ sau khi hàn. Các miếng công tác có bề mặt xù xì, không bóng, hoặc được sơn phủ cũng có thể được làm sạch. Nhờ cụm phun được bố trí ở những vị trí chiến lược, mà các miếng công tác có hình dạng phức tạp cũng có thể được xử lý tốt.
  • Máy có tính năng đa dạng
  • Máy hoàn toàn tự động
  • Chiếm ít không gian
  • Thiết kế máy liền lạc
  • Hiệu quả kinh tế cao
  TRP Photo

  TRP-1606FT

  Model Type

  TRP-1806FT

  TRP-1606FT

  Diameter of table

  1800 mm

  1600 mm

  Operating height of table

  1500 mm

  800 mm

  Max. weight of workpiece

  200 kg

  200 kg

  Rotational speed of table

  4 rpm

  4 rpm

  Number of blast wheels & capacity

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  Air consumption

  12 cfm at 6 bar

  12 cfm at 6 bar

  Total power requirements

  25 Hp (18.5 Kw)

  23 Hp (17 Kw)

  Machine dimensions

  A

  B

  C

  1900 mm

  2900 mm

  5100 mm

  1600 mm

  2020 mm

  4355 mm

  รุ่นเครื่องจักร

  TRP-1806FT

  TRP-1606FT

  เส้นผ่าศูนย์ของกลางจานหมุน

  1800 mm

  1600 mm

  ความสูงของจานหมุน

  1500 mm

  800 mm

  น้ำหนักสูงสุดของชิ้นงาน

  200 kg

  200 kg

  ความเร็วของจานหมุน

  4 rpm

  4 rpm

  จำนวนหัวยิงและปริมาณการจ่ายเม็ด

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  ปริมาณลมที่ใช้

  12 cfm at 6 bar

  12 cfm at 6 bar

  กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  25 Hp (18.5 Kw)

  23 Hp (17 Kw)

  ขนาดเครื่องจักร

  A

  B

  C

  1900 mm

  2900 mm

  5100 mm

  1600 mm

  2020 mm

  4355 mm

  Tipe Model

  TRP-1806FT

  TRP-1606FT

  Diameter meja putar

  1800 mm

  1600 mm

  Tinggi meja kerja

  1500 mm

  800 mm

  Max. berat benda kerja

  200 kg

  200 kg

  Kecepatan putar meja

  4 rpm

  4 rpm

  Jumlah wheel blast & kapasitas

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  Konsumsi udara

  12 cfm at 6 bar

  12 cfm at 6 bar

  Total kebutuhan daya

  25 Hp (18.5 Kw)

  23 Hp (17 Kw)

  Dimensi Mesin

  A

  B

  C

  1900 mm

  2900 mm

  5100 mm

  1600 mm

  2020 mm

  4355 mm

  MODEL MÁY

  TRP-1806FT

  TRP-1606FT

  Đường kính bàn quay

  1800 mm

  1600 mm

  Chiều cao hoạt động bàn quay

  1500 mm

  800 mm

  Trọng lượng max của vật công tác

  200 kg

  200 kg

  Tốc độ bàn quay

  4 rpm

  4 rpm

  Số lượng cụm phun và công suất

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  2 x 7.5 Hp (5.5 Kw)

  Lưu lượng khí

  12 cfm at 6 bar

  12 cfm at 6 bar

  Tổng công suất thiết kế

  25 Hp (18.5 Kw)

  23 Hp (17 Kw)

  Kích thước máy

  A

  B

  C

  1900 mm

  2900 mm

  5100 mm

  1600 mm

  2020 mm

  4355 mm

  TRP Drawing
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.