@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • TSA | Tochu Walking Beam

  TSA | Tochu Walking Beam

  TSA | Tochu Walking Beam

  TSA | Máy phun có thanh di chuyển

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Technology

  Wheelblasting
  Wheelblasting
  Suitable for the efficient blasting of large workpiece areas and when a high production output is required.
  The exclusively metallic abrasive media is thrown by the centrifugal force of the rotating blast wheel in a controlled manner onto the workpieces to achieve the desired cleaning results.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasives

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (Note: Other metallic abrasives can also be used)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Workpiece Samples

  TSA Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เทคโนโลยี

  Wheelblasting
  การพ่นโดยใช้แรงเหวี่ยง
  เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  เม็ดขัด

  เม็ดเหล็กแบบกลม

  Steel Shot

  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

  Steel Grit

  (หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  ตัวอย่างชิ้นงาน

  TSA Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Teknologi

  Wheelblasting
  Wheelblasting

  Cocok untuk memblasting benda kerja yang besar dengan efisien dan ketika output produksi yang tinggi diperlukan.
  Lebih menekankan penggunaan Media abrasive dari logam yang dilontarkan oleh gaya sentrifugal oleh putaran wheelblasting yang berputar secara teratur ke benda kerja sehingga menghasilkan untuk mencapai kebersihan yang diinginkan

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Abrasif

  Steel Shot

  Steel Shot

  Steel Grit

  Steel Grit

  (catatan: jenis abrasive logam lainnya juga dapat digunakan)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Sampel Benda Kerja

  TSA Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Công nghệ

  Wheelblasting
  Máy phun cát

  Phù hợp cho việc phun cát hiệu quả vật gia công có diện tích bề mặt lớn và khi cần năng suất cao.
  Nhờ lực li tâm được kiểm soát của bánh xe trong máy phun cát, abrasive media được phun ra và chạm vào bề mặt cần xử lí để đạt được hiệu quả làm sạch như mong muốn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Chất mài mòn

  Bi sắt

  Steel Shot

  Mạt sắt

  Steel Grit

  (Lưu ý: Có thể dùng chất mài mòn kim loại khác)

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Miếng công tác mẫu

  TSA Parts
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  TSA Treatment
  The Tochu Walking Beam Blasting Machine Type TSA is specifically designed for the most efficient blasting and peening of crankshafts. The crankshafts can be either manually or automatically placed on the inlet conveyor and are rotated at a variable speed under the two powerful blast wheels to ensure the best possible exposure of all workpiece areas to the abrasive. Due to the carefully engineered position of the blast wheels and the additional guiding plates in the blasting area this machine is very efficient and suitable for any high production requirements.
  • Variable speed adjustment of Walking Beam & crankshaft rotation
  • Machine can be used for blasting & peening application
  • Width of Walking Beam adjustable to suit different crankshafts
  • Cabinet lined with high wear resistant liners
  • Can be installed in-line
  • Pitless machine design
  TSA Treatment
  The Tochu Walking Beam Blasting Machine Type TSA is specifically designed for the most efficient blasting and peening of crankshafts. The crankshafts can be either manually or automatically placed on the inlet conveyor and are rotated at a variable speed under the two powerful blast wheels to ensure the best possible exposure of all workpiece areas to the abrasive. Due to the carefully engineered position of the blast wheels and the additional guiding plates in the blasting area this machine is very efficient and suitable for any high production requirements.
  • Variable speed adjustment of Walking Beam & crankshaft rotation
  • Machine can be used for blasting & peening application
  • Width of Walking Beam adjustable to suit different crankshafts
  • Cabinet lined with high wear resistant liners
  • Can be installed in-line
  • Pitless machine design
  TSA Treatment
  Mesin blasting Tochu tipe TSA Gelagar Berjalan ini didesain secara khusus dan efisien untuk proses blasting dan peening pada crankshaft. Crankshaft dapat diletakkan secara manual maupun otomatis pada jalan masuk conveyor dan berputar dengan kecepatan tertentu dibawah semburan dua blast wheel untuk memastikan produk mendapatkan kecukupan seburan dari abrasif. Dengan perhitungan engineering yang cermat untuk menentukan posisi blast wheel dan penambahan plat pengarah pada area blasting ini akan membuat mesin ini sangat efisien dan cocok untuk permintaan produksi yang tinggi.
  • Beragam penyesuaian tingkat kecepatan dari walking beam dan putaran crankshaft
  • Mesin dapat digunakan untuk proses aplikasi blasting dan peening
  • Lebar dari walking beam dapat disesuaikan untuk crankshaft yang berbeda-beda
  • Liner kabinet dengan terbuat dari liner yang tahan aus
  • Dapat dipasang sejajar
  • Desain mesin tanpa lubang pit.
  TSA Treatment
  Máy phun có chứa thanh di chuyển loại TSA được thiết kế đặc biệt cho phun và phun bi hiệu quả cho trục khuỷu. Trục khuỷu có thể được đặt vào băng tải đầu vào bằng tay hay tự động và được xoay ở mọi tốc độ dưới hai bánh xe phun công suất lớn để đảm bảo sự phơi chất mài mòn của toàn bộ bề mặt vật. Do vị trí của bánh xe phun được lắp đảm bảo kĩ thuật và các biển định hướng được thêm vào ở khu vực phun nên loại máy này vô cùng tiện ích và phù hợp cho các yêu cầu cao về mặt sản xuất.
  • Tốc độ của thanh di chuyển và sự xoay trục khuỷu có thể thay đổi
  • Máy có thể sử dụng để phun hoặc phun bi
  • Độ rộng của thanh có thể thay đổi để phù hợp với các loại trục khuỷu khác nhau
  • Tủ bắn được ghép làm từ vật liệu có độ mài mòn cao
  • Có thể được lắp ráp trong dây chuyền
  • Thiết kế máy liền lạc
  TSA Photo

  Model Type

  TSA-2RA381

  Max. diameter of workpiece

  200 mm

  Max. length of workpiece

  750 mm

  Average blasting time

  20 seconds

  Number of blast wheels & capacity

  1 x 30 Hp (22.5 Kw)

  Air consumption

  18 cfm at 6 bar

  Total power requirements

  77 Hp (56.65 Kw)

  Machine dimensions

  A

  B

  C

  4950 mm

  2390 mm

  5000 mm

  รุ่นเครื่องจักร

  TSA-2RA381

  Max. diameter of workpiece

  200 mm

  Max. length of workpiece

  750 mm

  Average blasting time

  20 seconds

  จำนวนหัวยิงและปริมาณการจ่ายเม็ด

  1 x 30 Hp (22.5 Kw)

  ปริมาณลมที่ใช้

  18 cfm at 6 bar

  กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  77 Hp (56.65 Kw)

  ขนาดเครื่องจักร

  A

  B

  C

  4950 mm

  2390 mm

  5000 mm

  Tipe Model

  TSA-2RA381

  Lingkaran maksimum benda kerja

  200 mm

  Panjang maksimum benda kerja

  750 mm

  Rata-rata waktu blasting

  20 seconds

  Jumlah wheel blast & kapasitas

  1 x 30 Hp (22.5 Kw)

  Konsumsi udara

  18 cfm at 6 bar

  Total kebutuhan daya

  77 Hp (56.65 Kw)

  Dimensi Mesin

  A

  B

  C

  4950 mm

  2390 mm

  5000 mm

  MODEL MÁY

  TSA-2RA381

  Đường kính lớn nhất của vật gia công

  200 mm

  Độ dài lớn nhất của vật gia công

  750 mm

  Thời gian phun trung bình

  20 seconds

  Số lượng cụm phun và công suất

  1 x 30 Hp (22.5 Kw)

  Lưu lượng khí

  18 cfm at 6 bar

  Tổng công suất thiết kế

  77 Hp (56.65 Kw)

  Kích thước máy

  A

  B

  C

  4950 mm

  2390 mm

  5000 mm

  TSA Drawing
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.