TMR - รุ่นแขวนชิ้นงานด้วยรอกไฟฟ้า

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

การพ่นโดย ใช้แรงเหวี่ยง

เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.

Wheelblasting
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

ตัวอย่างชิ้นงาน

TMR Parts
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  • Tochu Monorail 1
  • Tochu Monorail 2
  • Tochu Monorail 3
  • Tochu Monorail 4

เม็ดขัด

Steel Shot

เม็ดเหล็กแบบกลม

Steel Grit

เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

Cut Wire

อลูมิเนียมคัตวายร์

Stainless Steel Shot

ผงสแตนเลส

(หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

เครื่องขัดผิวโลหะรุ่นแขวนชิ้นงานด้วยรอกไฟฟ้า เหมาะสำหรับการทำความสะอาดหรือกำจัดทรายหล่อจากงานเหล็กหล่อหรือเหล็กขึ้นรูปขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถยิงเพื่อคลายเครียดผิวงานให้กับชิ้นงานต่างๆ อาทิเช่น สปริง เฟือง และชิ้นส่วนอะไหล่ในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย

  • สามารถยกชิ้นงานขึ้น-ลงได้อย่างสะดวกด้วยรอกไฟฟ้า
  • ทำงานด้วยระบบเคลื่อนชิ้นงานแขวนเข้าไปในตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • ทำการขัดผิวชิ้นงานที่มีรูปทรงสลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ใช้งาน
  • ระบบรอกไฟฟ้ามีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน

TMR Treatment Graphic
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
TMR Photo

TMR-3FT-1TY

TMR Monorail Video Link
Datasheet TMR Thai
TMR Drawing
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.