TBR - Tochu Phòng phun

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

Máy phun khí

Phù hợp trong các trường hợp diện tích bề mặt vật cần gia công nhỏ hoặc cấu trúc của vật cần gia công phức tạp không thể dùng đến máy phun cát. Có thể sử dụng các chất mài mòn kim loại và phi kim loại trong các loại máy này với hệ thống hút hoặc phun áp lực cũng có sẵn.

Airblasting
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

Miếng công tác mẫu

TBR - Blastroom Parts
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  • Tochu Blastroom 1
  • Tochu Blastroom 2
  • Tochu Blastroom 3
  • Tochu Blastroom 4
  • Tochu Blastroom 5
  • Tochu Blastroom 6

Chất mài mòn

Steel Shot

Bi sắt

Steel Grit

Mạt sắt

Cut Wire

Dây thép cắt nhỏ

Stainless Steel Shot

Bi thép không gỉ

Aluminium Oxide

Aluminium Oxide

Glass Beads

Bi thủy tinh

Ceramic Beads

Vật liệu bằng nhựa

Plastic Media

Vật liệu bằng nhựa

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

Để bổ sung vào dòng sản phẩm thiết bị bắn sắt, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp bắn cát như sau :

  • Phòng phun cát nhiều kích cỡ khác nhau sử dụng trong ngành công nghiệp đóng tàu
  • Thùng áp lực các cỡ khác nhau
  • Thiết bị phục hồi hoàn toàn vật tư làm sạch

Operator Blastroom
My Image

Dưới đây là các hình ảnh các thiết bị phun cát được cung cấp bởi Tochu những năm vừa qua :

Blastroom 1
Blastroom 4
Blastroom 2
Blastroom 5
Blastroom 3
Blastroom 6
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.