TC-500 & TC-1000 - แบบสายพานหมุน

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

การพ่นโดย ใช้แรงเหวี่ยง

เหมาะสำหรับการพ่นชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และเมื่อมีกำลังการผลิตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น.เม็ดขัดผิวโลหะจะถูกเหวี่ยงจากหมุนของหัวพ่นไปยังผิวของชิ้นงานที่ต้องการเพื่อให้ได้ความสะอาดของพื้นผิวที่ต้องการ.

Wheelblasting
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

ตัวอย่างชิ้นงาน

Large Tumblast Parts
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
 • Large Tumblast 1
 • Large Tumblast 2
 • Large Tumblast 3
 • Large Tumblast 4
 • Large Tumblast 5
 • Large Tumblast 6

เม็ดขัด

Steel Shot

เม็ดเหล็กแบบกลม

Steel Grit

เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม

Cut Wire

อลูมิเนียมคัตวายร์

Stainless Steel Shot

ผงสแตนเลส

(หมายเหตุ. สามารถใช้กับเม็ดขัดผิวโลหะชนิดอื่นที่เป็นโลหะได้)

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

เครื่องขัดผิวโลหะแบบสายพานหมุนรุ่นนี้ เหมาะสำหรับงานขัดผิวที่มีขนาดใหญ่ สามารถกำจัดทรายหล่อจากงานหล่อเหล็ก กำจัดสะเก็ดบนผิวชิ้นงานปั๊มร้อนขึ้นรูป และเตรียมพื้นผิวก่อนการอัดยาง ฯลฯ ตัวเครื่องประกอบไปด้วยบุ้งกี๋ยกชิ้นงานและสายพานลำเลียง เพื่อให้กระบวนการขัดผิวเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ

 • ทำการขัดผิวชิ้นงานที่มีรูปทรงสลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถนำชิ้นงานที่ผ่านการขัดผิวโลหะแล้วออกมาได้โดยอัตโนมัติ
 • สายพานลำเลียงหุ้มยาง ช่วยป้องกันการกระแทกของชิ้นส่วนขณะหมุน
 • ง่ายต่อการควบคุมและซ่อมบำรุง
 • ภายในห้องพ่นมีการติดตั้งแผ่นทนเสียดสี เพื่อป้องกันการสึกหรอ ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยง่าย

TC Treatment Graphic
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
TC-500 Photo

TC-500

TC-500 Video Link
TC-1000 Video Link
Datasheet Small Tumblast Thai
TC-500 Drawing
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.