Xin vui lòng sử dụng mẫu sau để gửi cho chúng tôi nhu cầu của quý khách.
Xin cung cấp các thông tin được yêu cầu để chúng tôi có thể liên hệ ngay với quý khách:

My Image

Tochu Thailand Co., Ltd.

388 Moo 6, Niyom-Klongsuan Road
Klongniyomyatra, Bangbo
Samutprakarn 10560
Thailand
Tel. : +66 (0) 2317-5381-8
Fax.: +66 (0) 2317-5151, (0) 2317-5389

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Facebook Link

Mobile Abrasive Recovery Systems

Phenics Recovery Unit
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

FOR SALE

Shot Blasting Machines

Thiết bị

Spare Parts

Phụ tùng

Abrasive Media

Vật tư phun

Maintenance Services

Dịch vụ

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.