• Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO
 • Alt Text is good for SEO

กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. บริษัท สยามโตชู จำกัด ได้ประกาศการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

Anti-Corruption 2015
Staff Anti-Corruption 1
Staff Anti-Corruption 2

ปฏิทินงานแสดงสินค้า ปี 2019

Bangkok, Thailand (8 - 11 May)

ชมบูธของเราได้ที่: Booth M38, Hall 102

Bin Duong, Vietnam (12 - 14 June)

ชมบูธของเราได้ที่: Booth A86


Surabaya, Indonesia (17 - 20 July)

ชมบูธของเราได้ที่: Booth 170

Yangon, Myanmar (9 - 11 October)

ชมบูธของเราได้ที่: Booth AA04


Hanoi, Vietnam (16 - 18 October)

ชมบูธของเราได้ที่: Booth D5-04, Hall A

Bangkok, Thailand (20 - 23 November)

ชมบูธของเราได้ที่: Booth BT31, Hall 103


Jakarta, Indonesia (4 - 7 December)

ชมบูธของเราได้ที่: Booth 984, Hall D2

My Image

บริษัท สยามโตชู จำกัด

เลขที่ 388 หมู่ 6 ถนนนิยม-คลองสวน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10560
ประเทศไทย
โทรศัพท์
: +66 (0) 2317-5381-8
โทรสาร : +66 (0) 2317-5151, (0) 2317-5389

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

Please visit us

Stacks Image p2191873_n72
Stacks Image p2191873_n68

Mobile Abrasive Recovery Systems

RENTAL

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.